Vil ikke kobles fra strømnettet: – Fallitterklæring for norsk industripolitikk

Kraftintensiv industri er redd for ringvirkningene hvis de lar Statnett betale for å koble dem fra strømnettet.

Vil ikke kobles fra strømnettet: – Fallitterklæring for norsk industripolitikk
Elkems silisiumovn i Thamshavn i Orkanger. Anlegget produserer silisium og mikrosilika. Elkems kraftdirektør er redd for at et større krav om forbruksfleksibilitet for industrien kan gå ut over norske selskapers konkurransefortrinn. Foto: Elkem

En stadig strammere kraftsituasjon kan potensielt kreve mer fleksibelt strømforbruk. Men ikke alle er like positive til å skulle få Statnetts øyne rettet mot seg.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.