KRAFT

Vil ikke ha lange energiopsjoner

ØNSKER FLEKSIBILITET: Statnett ønsker fleksible energiopsjoner for å hindre strømrasjonering.
ØNSKER FLEKSIBILITET: Statnett ønsker fleksible energiopsjoner for å hindre strømrasjonering. Bilde: Stein Jarle Olsen
Øyvind LieØyvind Lie
19. mai 2011 - 15:27

Energiopsjoner

Ordningen med energiopsjoner i forbruk innebærer at Statnett ber om bud og kjøper opsjoner som i vintersesongen kan brukes til nedregulering av forbruk i den kraftintensive industrien for å hindre kraftrasjonering. Aktører som blir valgt til å delta i ordningen garanterer Statnett et gitt volum for nedregulering. For dette får de en fast inntekt (opsjonspremie) samt en variabel inntekt (innløsningspris) som tilfaller tilbyder ved en eventuell innløsning av opsjonen. Kjøpte opsjoner kan kun brukes etter at Statnett har søkt og fått godkjent anvendelse av NVE. Ordningen har eksistert siden sesongen 2006/2007.

Kilde: Statnett

Formålet med energiopsjonsordningen er å redusere sannsynligheten for rasjonering ved en reduksjon av forbruket i en svært anstrengt kraftsituasjon (se faktaboks).

Statnett har i sin evaluering av sesongen 2010/2011 kommet til at det er behov for en innsnevring av budutformingen, fordi bud med lang varighet ikke har tilstrekkelig nytteverdi.

Les også: Klager energiopsjonene til Esa

Høy effekt

Systemoperatøren trenger først og fremst opsjoner med høy effekt og kortere varighet, slik de er utformet i standardproduktet. Det har en varslinstid på én uke og en varighet på nedreguleringen på minst to uker.

Statnett ønsker ikke at tilleggsproduktet med en varslingstid på to uker og en varighet på åtte uker skal videreføres. Det går det fram av Statnetts evaluering, som de har sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sammen med en søknad om videreføring av ordningen. Tilleggsproduktet er beregnet på aktører som har svært høye kostnader og lang teknisk tilpasningstid ved endring i kraftforbruk.

Les også: Statnett kjøper ikke flere energiopsjoner

Lite fleksibelt

En ulempe med bud i tilleggsproduktet er at det ikke kan anvendes dersom de ikke varsles innløst innen utgangen av uke 10.

“De siste par sesonger har man erfart hvor hurtig kraftsituasjonen kan utvikle seg i begge retninger [...] Den manglende fleksibiliteten med hensyn til å kunne avslutte bruken av virkemidlet dersom situasjonen endrer seg og det ikke lenger er behov for forbruksreduksjonen trekker også i retning av at dette produktet har svært begrenset nytteverdi”, konkluderer Statnett.

Les også: Statnett kjøper energiopsjoner

Mindre volum

En avvikling av tilleggsproduktet vil medføre reduksjon av energivolumet som tilbys i ordningen, men styrke fokuset på standardproduktet, ifølge Statnett.

Det ble ved budrunden sommeren 2010 som samlet sett ville kunne gi maksimalt 600 MW effektreduksjon og med et samlet energivolum på 1100 GWh.

Det ble kjøpt energiopsjoner i hele landet, men hovedfokus i innkjøpsrunden var Vestlandet og Midt-Norge. Samlet opsjonspremie for energiopsjonene var 48 millioner kroner.

Les også: Vurderer reservekraftverk

Avtaler i juni

Forutsatt at NVE godkjenner en videreføring av ordningen, vil Statnett sette i gang budprosessen i mai med budfrist tidlig i juni.

Statnett tar da sikte på å inngå avtaler før utgangen av juni.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.