OLJE OG GASS

Vil ikke ha flere boreområder

Ellen Hambro i Klif ønsker ikke utvidelse av TFO-ordningen.
Ellen Hambro i Klif ønsker ikke utvidelse av TFO-ordningen. Bilde: Scanpix
Maiken Ree
14. jan. 2011 - 10:39

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) mener forslaget om utvidelse av forhåndsdefinerte området (TFO) er uheldig. Olje- og energidepartementet (OED) har foreslått blokker i Nordsjøen og Norskehavet som Klif mener ikke kan kvalifiseres som modne områder.

– God kunnskap om naturressursene bør være et kriterium som vurderes i tillegg til god kunnskap om geologien, før et område kan defineres som modent, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

OED satte i gang en evaluering av TFO-ordningen i 2008, men har fortsatt ikke trukket konklusjoner. Det forventes å komme konklusjoner fra evalueringen i forbindelse med petroleumsmeldingen, som er varslet i 2011.

Tok ikke hensyn

Også i fjor var Klif på banen i forkant av TFO-runden med sterke innsigelser mot tildelingen. Fjorårets TFO-runde tildelte oljeselskapene 63 blokker, som var det største antallet siden ordningen ble etablert i 2003. Klif uttrykte stor skuffelse over at de ikke var blitt tatt hensyn til, etter at de hadde frarådet inkludering av 36 blokker av de totalt 63.

Det er spesielt de foreslåtte områdene i Nordsjøen som Klif stiller seg kritisk til i forbindelse med årets TFO-runde. Hambro mener disse blokkene bør vurderes i den kommende forvaltningsplanen for Nordsjøen før de eventuelt lyses ut i en ordinær konsesjonsrunde.

Tildeling i januar

Klif peker på vært liten petroleumsaktivitet i de sørøstlige delene av Nordsjøen, og at det ikke eksisterer infrastruktur som det haster å få utnyttet.

Spesielt blokkene 36/7, 11/7, 8,9,11 og 12 bør unngås, mener Klif.

Tildelingen av utvinningstillatelser gjennom TFO er forventet å skje i januar.

Relaterte saker:

Mange søknader i TFO 2010

Åpnet oljeområder i strid med miljøråd

Oljeministeren får skryt fra FrP

Store områder til oljeselskapene

Les mer om: