Norske nettbutikker som selger forbrukerelektronikk følger ikke reglene for opplysninger rundt kredittkjøp, viser en gjennomgang Forbrukerombudet har utført. (Bilde: colourbox.com)

Vil ikke ha angiveri mot internettkunder

  • IT

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge reagerer kraftig på utspillet til advokatfirmaet Simonsen og Norsk Videogramforening der de forsøker å true norske internettilbydere til angiveri mot egne kunder.

- I en rettstat er det politi og påtalemyndigheter som etterforsker og tiltaler folk - ikke advokatfullmektiger og teleingeniører, sier Hallstein Bjercke i IKT-Norge.

Bruker såkalte BitTorrent-nettverk

Advokatfirmaet Simonsen har på vegne av Norsk Videogramforening 4. mars sendt ut et brev til en rekke norske internettilbydere.

I brevet påstår advokatfirmaet at en eller flere av abonnentene til nettselskapene har benyttet internettforbindelsen til urettmessig deling av norske filmutgivelser i såkalte BitTorrent-nettverk.

Har lagt ved dokumentasjon

Advokatfoirmaet Simonsen oppfordrer i brevet internettselskapene til å videresende et brev fra dem til den ansvarlige kunde, samt å varsle kunden om at de vil bli stengt ute fra internett dersom de ikke gjør som Simonsen ber om.

Advokatene har også lagt ved dokumentasjon der de mener å kunne knytte IP-adresser opp mot den uautoriserte tilgjengeliggjøringen.

I strid med personopplysningsloven?

- De aller fleste store internettilbyderne i Norge er medlemmer av IKT-Norge og vi kommer til å bistå selskapene så godt vi kan i dette vi mener er et åpenbart urimelig krav fra Simonsen, sier Bjercke.

- Etter vår mening ber Simonsen nettselskapene om å bistå dem i sin private etterforskning av fildelere. Simonsen ber nettselskapene koble personopplysninger om sine kunder på en måte som kan være i strid med personopplysningsloven og i strid med avtalevilkårene mellom nettselskap og kunde. Simonsen ber nettselskapene om hjelp til å innhente tilståelser fra kundene sine slik at de i neste omgang kan saksøkes, sier Bjercke.

Fikk konsesjon til overvåkning

- IKT-Norge er rystet over at et advokatfirma i over et drøyt år har hatt konsesjon til å drive overvåkning av norske internettbrukere. I en rettsstat skal det være politi og påtalemyndigheter som etterforsker og tar ut tiltale i straffbare forhold. - Nettselskapene vil ikke akseptere en rolle som etterforsker og dommer over egne kunders adferd på nett. Å pålegge nettselskapene et slikt ansvar blir det samme som å pålegge en postmann å kontrollere innholdet i alle brev han leverer, sier Bjercke.

- Jeg stiller spørsmålstegn ved om oppdragsgiverne til advokatfirmaet Simonsen i det hele tatt er klar over hvordan selskapet opererer, spør Bjercke.

Utreder om det er lovlig

IKT-Norge arbeider nå med å utrede lovligheten av Simonsens private etterforskning og lovligheten av koble personopplysninger på denne måten.

- Vi er svært opptatt av at personopplysninger om våre medlemmers kunder ikke skal misbrukes. I enkelte av de sakene Simonsen påstår å kunne dokumentere lovbrudd er personopplysningene alt slettet og de vil være umulig å etterprøve, sier Bjercke.

Forsvarer ikke fildeling

IKT-Norge presiserer at de ikke forsvarer ulovelig fildeling. For nettselskapene er det uaktuelt å delta i en prosess som har som mål å undergrave kundenes rettsikkerhet, mener bransjeorganisasjonen.

Teknisk Ukeblad har i morges forsøkt å få kommentarer fra advokatfirmaet Simonsen og Norsk Videogramforening uten å lykkes.