KRAFT

Vil ikke bygge kraftkabel langs E6

Statnett vil ikke bygge den nye høyspentlinjen gjennom Østfold langs jernbanen eller E6.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
25. apr. 2012 - 07:44
Vis mer

I et felles opprop krevde jord-, skog-, naturvern- og utmarkorganisasjoner samt kommuner på begge sider av grensa at Statnett utreder å legge Sydvestlinken (se fakta) i jordkabel langs den nye jernbanetraseen som planlegges fra Oslo til Göteborg. De krevde også at Statnett utreder jordkabel langs gamle E6 gjennom Bohuslän og Østfold.

I sin kommentar til de innkomne høringsuttalelsene, som Teknisk Ukeblad har sett, legger imidlertid Statnett forslagene døde.

Bakgrunn: Her er Sydvest-linken

Dårlig synkronisering

Statnett medgir at det i utgangspunktet virker fornuftig å samordne to større infrastrukturprosjekter i samme område. Men utfordringene er mange.

«Hovedutfordringen synes å være å få til en god nok synkronisering av tidsplan og trasévalg», skriver Statnett.

Jernbaneverket planlegger både høyhastighetstog og intercitytog (IC). Statnett tror intercitytogene kommer først, og anslår at det kan ta ti år. Men de mener det vil være optimalt å gjennomføre prosjektet på 13 år, slik at det står klart i 2026.

Problemet er bare at Sydvestlinken planlegges å settes i drift en gang mellom 2018 og 2020.

«Samordning med IC kan medføre forsinkelse [for Sydvestlinken] på opptil 8 år», advarer Statnett.

Statnett: – Vi er ingen bremsekloss

Vanskelig vedlikehold

Det vil også være flere byggtekniske utfordringer, for eksempel mulig interferens mellom anleggene, og spørsmål om hvordan vedlikehold og reparasjon skal kunne utføres på en rasjonell måte i driftsfasen for begge anleggene.

Statnett viser også til at traseer for intercitylinjen mellom Oslo og Halden går innom både Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Slik er det også i dag, noe som gir kjøring på kryss og tvers i Østfold før man kommer til svenskegrensa.

«Trasevalg gjennom byene passer dårlig med Sydvestlinken. Trolig er det bare rasjonelt å benytte mindre deler av traseen til samlokalisering», ifølge Statnett.

Selskapet har ikke gjennomført noen kostnadsberegninger av en eventuell samordning med Intercity-utbyggingen.

«Men hypotesen er at kostnadene vil kunne bli betydelige høyere enn ved de meldte luftledningsløsningene», heter det i brevet.

Les også: Slik kan jordkabel erstatte høyspentlinjer

Krysser Glomma

Statnett forkaster også forslaget om å legge linjen langs gamle E6.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Statnett har allerede i meldingsfasen gjort en vurdering av jordkabel langs nye E6. Løsningen ble vurdert som teknisk og økonomisk krevende med flere passeringer av fjell og av- og påkjørsler langs veien.

I tillegg er det vanskelige kryssinger av Glomma og Iddefjorden på svenskegrensen.

Statnett regner med at de fleste av disse forholdene også oppstår hvis man skulle bygge kabel langs gamle E6.

Ny norsk-svensk kraftlinje: – Vi har ikke hørt et pip fra Statnett 

Dårlig egnet

Gamle E6 går dessuten gjennom tettere infrastruktur enn nye E6, noe som øker kompleksiteten med en kabel betydelig.

«Statnett vurderer kabel langs gamle E6 som en dårligere løsning enn kabel langs nye E6, følgelig kan det ikke anbefales en slik løsning», konkluderer selskapet.

Les også: Svenskene krever sjøkabelutredning

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.