FYLKESVEI

Vil ikke at fylkesveier skal overføres til Statens vegvesen

Fylkestinget i Troms og Finnmark går imot en omklassifisering av fem fylkesveier i Troms. De vil heller ha en ekstraordinær bevilgning til de såkalte forsvarsveiene.

Totalt 174 km fylkesveier som brukes mye av forsvaret kan bli omklassifisert til statlige veier, om anbefalingen fra Statens vegvesen blir fulgt.
Totalt 174 km fylkesveier som brukes mye av forsvaret kan bli omklassifisert til statlige veier, om anbefalingen fra Statens vegvesen blir fulgt. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret
4. sep. 2023 - 11:12

Det er i forbindelse med forslaget til ny Nasjonal Transportplan at Statens vegvesen kommer med anbefaling om at totalt 174 kilometer fylkesveier skal omklassifiseres, slik at Statens vegvesen tar over ansvaret for disse veiene, og dermed også ansvaret for å oppgradere de til å møte forsvarets behov.

For Troms og Finnmark fylke gjelder det fem fylkesveistrekninger i Troms.

Men fylkestinget sier i sitt vedtak at de er overbevist om at fylkeskommunen er den klart best egnede aktøren til å ivareta og utvikle de strekningene som i dag ligger under fylkeskommunens ansvarsportefølje. 

Fylkestinget anmoder om at fylkesveiene i Troms, inklusivt tilhørende bruinfrastruktur, utredes for en ekstraordinær statlig bevilgning til planlegging, utbygging (herunder sikringstiltak og trafikksikkerhetstiltak), drift og vedlikehold for å imøtekomme behovene knyttet til forsvar, beredskap og samfunnssikkerhet.

Mange gamle bruer

Bakgrunnen er at stadig tyngre militært utstyr i NATO presser grensene for hva vei- og bruinfrastrukturen mange steder i landet tåler.

Dagens veier fra havnene til grensene er ikke tilstrekkelig dimensjonert for tyngre militært utstyr og materiell. Det gjelder særlig for eldre bruer som er bygd fram til cirka 1970. De er dimensjonert for vesentlig mindre trafikklast enn det som brukes i dag. Flere eldre bruer må dermed forsterkes eller skiftes ut.

Forslaget gjelder disse strekningene

Statens vegvesen foreslår at følgende fylkesveier vurderes omklassifisert til riksvei:

• Haakonsvern: Fylkesvei 558 til riksvei 555. Haakonsvern er Sjøforsvarets hovedbase og en av Nord-Europas største maritime militærbaser. Fylkesvei 558, som knytter basen til riksvei, bør omklassifiseres til riksvei.

• Rena leir: Fylkesveiene 606 og 215 til riksvei 3. Rena leir er Hærens hovedbase i Sør-Norge, og en av de mest komplette og moderne garnisoner for militær utdanning og trening i Europa. Fylkesveiene 606 og 215, som knytter leiren til riksvei, bør omklassifiseres til riksvei.

• Ørland flystasjon: Fylkesvei 710 til E39 Ørland flystasjon: Norges kampflybase og helt sentral for Forsvarets operative virksomhet. Fylkesvei 710 knytter flystasjonen til riksvei og bør omklassifiseres til riksvei.

• Ramsund: Fylkesvei 8240 til E10. Ramsund orlogsstasjon er Sjøforsvarets hoved- og logistikkbase i Nord-Norge. I framtiden blir stasjonen også framskutt base for Norges nye ubåter. Fylkesvei 8240, som knytter basen til riksvei, bør omklassifiseres til riksvei.

• Fylkesvei 86 Sørreisa havn til E6 (Bardufoss). Sørreisa havn er mottaksområde for allierte styrker for transport videre nordover, eller til Sverige eller Finland. Store deler av veiinfrastrukturen er ikke dimensjonert for mottak og fremføring av allierte styrker. Veien er stedvis svingete, med smale bruer, stigningsproblematikk og vektbegrensninger på bruene. Grunnet vektbegrensninger på vei og bruer vil Forsvaret og allierte styrker ha utfordringer for fremføring av tyngre militært utstyr og materiell.

• Fylkesvei 87 (Elverum-Skjold): Fylkesvei 87 er en viktig vei for Forsvaret. Den er omkjøringsveien når Målselvbrua er stengt. Fylkesvei 87 er ikke dimensjonert for tyngre militære kjøretøyer og utstyr. Store deler av denne strekningen har generelt dårlig geometri, stigningsproblematikk og smale bruer. Grunnet vektbegrensninger på vei og bruer vil Forsvaret og allierte styrker ha utfordringer for fremføring av tyngre militært utstyr og materiell.

• Fylkesvei 84 (Fossbakken-Sørreisa): Denne veistrekningen er viktig for Forsvaret, ettersom den er en alternativ fremføringsakse til Skjold og Bardufoss. Den er ikke dimensjonert for tyngre militære kjøretøyer og utstyr. Store deler av strekningen har generelt dårlig geometri, stigningsproblematikk og smale bruer. Grunnet vektbegrensninger på vei og bruer vil Forsvaret og allierte styrker ha utfordringer for fremføring av tyngre militært utstyr og materiell.

• Fylkesvei 864 Grøtnes1 havn til E8: Grøtnes havn kan ta imot atomdrevne fartøyer, og er en viktig havn for NATO og USA. Fylkesvei 864 til E8 er ikke dimensjonert for tyngre militært utstyr og materiell. Store deler av strekningen har generelt dårlig geometri og smale bruer. Grunnet vektbegrensninger på vei og bruer vil Forsvaret og allierte styrker ha utfordringer for fremføring av tyngre militært utstyr og materiell.

I tillegg foreslår Statens vegvesen at fylkesveiene til samfunnskritiske olje- og gassterminaler vurderes omklassifisert til riksvei. Følgende strekninger foreslås:

  • Sture: Fylkesvei 561 inn på riksvei 555
  • Kollsnes: Fylkesvei 561 inn på riksvei 555
  • Mongstad: Fylkesvei 57 inn på E39
  • Nyhamna: Fylkesvei 662 til E39
Les også

35 år gamle hengere på nye trekkvogner: Forsvaret sparer stort

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.