MOTOR

Vil holde F-5 i lufta

Som Teknisk Ukeblad fortalte tirsdag, skal Forsvaret nå donere fem F-5-kampfly til flytekniske skoler.

Les saken: F-5 blir gitt bort

F-5-ens venner

Disse fem flyene tilhører en flåte av 15 fly som har vært forsøkt solgt i snart ti år.

Noen av dem var i lufta helt fram til 2007. Nå jobber et stort knippe entusiaster for at minst ett av disse flyene forblir i periodevis i lufta:

– Det står veldig mange F-5-er utstilt rundt omkring. Fire bare i Bodø og tre på Gardermoen. Vi håper å bidra til å beholde minst et av flyene i flygedyktig stand, sier Martin Tesli til Teknisk Ukeblad.

Han er talsmann for F-5-ens venner som ble stiftet på Ørland i februar i år.

Starfighter i lufta neste år?

F-5-ens venner er en søsterorganisasjon av Starfighterens venner som i flere år nå har jobbet med å sette en CF-104D (halenummer 637) i flygedyktig stand.

Ambisjonen er å fly den i forbindelse med 100-årsjubileet for norsk flyging neste år. Alle som var på Bodø flyshow for tre år siden hadde glede av å se/høre maskinen gjennomføre takeoffroll .

I november i fjor ble en milepæl nådd da amerikanske myndigheter ga tommelen opp for ervervet.

Denne CF-104 Starfighteren er i ferd med å bli restaurert i Norge og ble vist for offentligheten for første gang under Bodø Air Show. Flyet har ennå ikke tillatelse til å fly, så publikum måtte nøye seg med en oppstart til takeoff-hastighet.
Denne CF-104 Starfighter ble vist fram for offentligheten første gang i Bodø i juni 2008. Foto: Per Erlien Dalløkken Per Erlien Dalløkken

Også på Ørland har F-5-ens venner gjort framskritt: Hangar 32 på Ørland hovedflystasjon er nå overtatt av F-5-vennene.

I dette verneverdige Messerschmitt-shelteret vil F-5-en(e) kunne settes i stand og vedlikeholdes.

Hangar, flygere og massevis av teknikere

– For å kunne overta driften av et slikt fly er man avhengig av en robust organisasjon. Det har vi. Vi har både et sted å være og et femtitall erfarne teknikere. Flygere er det jo aldri noen problem å skaffe, sier Tesli som selv flyr F-16.

Hangar 32 på Ørlandet er F-5-ens venner nye tilholdssted. Foto: F-5-ens venner F-5-ens venner

– Er det negativt for deres ambisjoner at Forsvaret nå alt har gitt bort fem av flyene til andre?

– Nei, overhodet ikke. Vårt mål er å skape et operativt flyhistorisk miljø knyttet til F-5-en, og vi søker samarbeid med både museer og flytekniske skoler, påpeker Tesli.

Disposisjonsrett

Fem A-varianter går til flyfaglinjene. Det er imidlertid to fly igjen som det ennå ikke er avgjort hva skal skje med.

Dessuten er det fortsatt igjen åtte tosetere, F-5B, som Forsvaret fortsatt forsøker å selge. Seks står i Norge, mens to står i USA.

F-5-ens venner ønsker ideelt å disponere både en A- og en B-modell.

«Disponere» er et nøkkelord her. Ved siden av å kjøpe eller få et utrangert kampfly, ser F-5-vennene på muligheten for å leie disposisjonsrett til fly som fortsatt tilhører Forsvaret eller for eksempel Luftforsvarsmuseet i Bodø.

Slik kan man muligens omgå den byråkratiske mølla hos amerikanske myndigheter som Starfighter-vennene har vært gjennom.

Uansett om flyet eller flyene skal over på sivilt register eller ikke, må trolig flyene demilitariseres. Det er en ganske omfattende jobb. Alle våpensystemer må ut og gjerne erstattes med ballast for å beholde riktig vektbalanse.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.