KRAV: Skal bli renere. (Bilde: Aker)

Vil ha verdens reneste skipsfart

  • Olje og gass

– Vi krever at rederiene innfører ordninger som renser ballastvann. Norge er sårbar for nye arter, sier Rikke Lind, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, til Aftenposten.

Mindre utslipp

Rensing av det omstridte ballastvannet er ett av tiltakene på lista.

Blant de andre tiltakene er mer bruk av naturgass i ferjer, utfasing av tungolje som drivstoff og 40 – 50 prosent mindre NOx-utslipp fra nye motorer.

– Vi vil i samarbeid med rederiene og næringen utarbeide et system hvor hvert enkelt skip får en oversikt over sine utslipp, og at det blir rapportert til aktuell myndighet, sier Lind.