KRAFT

Vil ha tre prisområder i Norden

STORE PRISOMRÅDER: Prisområdene i Norden bør være store og ikke følge landegrensene, mener både Hydros Petter Longva (t.v.) og sjef for Nasdaq OMX Commodities, Geir Reigstad.
STORE PRISOMRÅDER: Prisområdene i Norden bør være store og ikke følge landegrensene, mener både Hydros Petter Longva (t.v.) og sjef for Nasdaq OMX Commodities, Geir Reigstad. Bilde: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind Lie
19. aug. 2011 - 11:36

– Det er altfor mange prisområder, og markedet fragmenteres slik at vi får tilgang til færre tilbydere. Risikoen øker når industriens egenproduksjon og forbruk havner i ulike områder, samtidig som mulighetene for sikringshandel svekkes, sier Longva til Teknisk Ukeblad, etter å ha tatt opp temaet på en Montel-konferanse onsdag.

Longva er assisterende direktør med ansvar for utvikling av Hydros standpunkter innenfor europeisk energipolitikk.

Han er misfornøyd med at de nasjonale landegrensene styrer inndelingen av prisområder.

– Inndelingen i prisområder er begrunnet med at det er flaskehalser i nettet, men dagens inndeling er finere enn nødvendig. Norden har et felles strømmarked, og prisområdene burde legges slik at de fremmer effektiviteten i hele markedet, uavhengig av de nasjonale grensene, sier han.

I Norge er det i dag fem prisområder. Se kart over dagens prisområder her.

– Vi trenger en fundamental revurdering av prisområdene. Prisområdene må bli større, og de må legges på tvers av landegrensene slik at de avspeiler de fysiske forholdene i nettet på en bedre måte. Handelen med finansielle produkter knyttet til dagens små soner vil aldri bli særlig likvid, sier Longva.

Les også: Statnett håvet inn på prisforskjeller

Enig Nasdaq-sjef

Sjefen for den finansielle kraftbørsen Nasdaq OMX Commodities, Geir Reigstad, holdt innlegg på Montel-konferansen, og han sa seg enig med Longva.

– Man bør bestrebe seg på å få til færre prisområder. Da blir det lettere å gjøre sikringshandel. Så jeg er enig med Longva, sier Reigstad til Teknisk Ukeblad.

Longva tror utviklingen vil gå mot færre prisområder i Norden.

– Oppdelingen i Sverige vil føre til at prisene i hele den nordlige delen av markedet vil bli forholdsvis like og de laveste i Norden. Prisene helt sør i Sverige og i Danmark vil være høyest, og ligge nærmest prisene på kontinentet, sier Longva.

Les også: Skor seg på dyr strøm

Tre prisområder

Han har en visjon om at det om noen få år kun vil være tre prisområder i Norden. Den ene vil omfatte Midt- og Nord-Norge, de to nordligste prisområdene i Sverige og hele Finland.

Longva mener det ikke er noen flaskehalser der som rettferdiggjør en ytterligere oppsplitting av dette området i flere prisområder.

Den andre prissonen vil omfatte alle de sørnorske prisområdene og det tredje prisområdet i Sverige, mens den tredje prissonen vil omfatte Sør-Sverige og Danmark.

Han sier at det vil føre til noe mer motkjøp enn det ville blitt med flere prisområder.

– Men fordelen vil være veldig stor, nemlig at det vil være mulig å få sterkere konkurranse og en likvid krafthandel i den nordligste sonen til tross for det problemet en har med dominerende aktører i alle tre land, sier Longva.

Han ser for seg at prisområdene skal være relativt permanente, og at de ikke kan endres på kort varsel slik Statnett kan gjøre i Norge i dag.

Samtidig ser han for seg at det skal være like mange anbudsområder som i dag, eller enda flere, slik at det blir mulig å regne ut den faktiske kraftflyten på en effektiv måte.

Les også: Gir Norge elspot-støtte

Vil ha likviditet

Større prisområder vil øke mulighetene for å få en likvid forwardpris. Han mener logikken i integrasjonen av de europeiske kraftmarkedene innebærer større prisområder.

I dag kan kraftforbrukerne gjøre sikringshandel ved å kjøpe kraft i fremtiden. Men kontraktene tar utgangspunkt i systemprisen, en slags “gjennomsnittspris” for hele Norden. Prisen i de enkelte prisområdene kan bli en helt annen enn systemprisen.

Det finnes riktignok såkalte “Contracts for differences” (CfD), men dette markedet er ikke likvid, og fungerer ikke i det hele tatt i Norge, ifølge Longva. Det er også en fare for at det slutter å fungere for Sverige når markedet der deles opp.

– Store prissoner gir derimot grunnlag for en likvid forwardpris i de enkelte prisområdene, og det gjør det langt enklere for industrien å planlegge produksjonen ut fra de reelle kostnadene, sier Longva.

Les også: – Ødeleggende for markedet

Effektiv drift

Han påpeker også at uten god likviditet klarer ikke produsentene å styre kraftverkene sine effektivt, siden verdien på vannet i magasinene bestemmes av forwardprisen.

– I et fragmentert marked er det nesten umulig å ha gode vannverdier, sier Longva.

– Hvorfor tror du ikke slike grenseoverskridende prisområder er på plass allerede?

– Det forutsetter et samarbeid mellom systemoperatørene [Statnett, Svenska Kraftnät, Fingrid og Energinet.dk], både finansielt og operasjonelt, som er langt mer omfattende enn i dag. Når et slikt samarbeid er på plass, kan de nye prissonene innføres, sier Longva.

Les også:

Ingen sammenslåing

– Forutsetter det en sammenslåing av systemoperatører, som den norske regjeringen er mot?

– Nei. Du kan bare tenke deg hvor komplisert det blir med felles eierskap i nettet, felles tariffering og omfattende overnasjonal styring. Det er helt unødvendig. Vi har tidligere foreslått å ha en tynn organisasjon som driver med nettplanlegging, har det overordnede ansvaret for driften og som fungerer som en felles finansieringspool, sier Longva.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.