Vil ha slutt på materialkrigen – ber om ny felles standard for tre og betong

Tre eller betong? I klimadebatten er det et betent spørsmål med steile fronter. Nå ber Norsk Betongforening og Skanska partene røke fredspipe og utvikle ny felles klimastandard.

Vil ha slutt på materialkrigen – ber om ny felles standard for tre og betong
Finansparken i Stavanger er en konstruksjon der både tre og betong er brukt. Blant annet er heis- og trappesjakter støpt i betong for å gi økt stivhet til bygget, som ofte omtales som et trebygg. Foto: Knut Bjørheim

Initiativet kom fra Sverre Smeplass. Han er sentral i Norsk Betongforening, professor II på NTNU og sjefrådgiver i Skanska. Betong er hans fag, ikke tre. Betongforeningen ønsker at Standard Norge skal starte arbeidet med en ny standard for klassifisering av klimagassutslipp fra bæresystemer, og at denne standarden skal være materialnøytral.