Vil ha skattelette for investeringer

Industri, industriarbeider, smelteverk
Industri, industriarbeider, smelteverk (Bilde: Lionel Vadam/colourbox.com)

Det sies at statsråder har gått fra budsjettkonferansen i sinne.

Høyres fiskeriminister Svein Ludvigsen skal ha vært så oppgitt over kutt i sitt departement en gang, at det like godt kunne sorteres under fattigdomspotten.

"Same procedure"

Andre helg i mars ble det kuttet og bevilget i departementene, da de store linjene ble lagt for neste års statsbudsjett på Thornbjørnrud Hotel på Jevnaker.

Dermed var fristen også ute for dem som vil ha sine ønsker inn i budsjettet. Norsk Industri har klare ønsker og sendte brev til finansminister Kristin Halvorsen tidlig i mars hvor de blant annet uttrykte bekymring for at produksjonsutstyret i industrien blir eldre.

Invester eller dø

NHO-organisasjonen vil øke avskrivningssatsen på maskiner fra 20 til 25 prosent, noe som vil store gi lettelser i beskatningen for selskaper som investerer i nytt utstyr. For enkelte bedrifter står valget mellom å investere mer i nytt utstyr eller avvikle virksomheten i Norge. En tilpasning av satsene vil stimulere industrien til å investere mer.

– Skal produksjonsindustrien bite seg fast i Norge, må de rasjonalisere og strømlinjeforme. Da kreves det mer kapitaltung industri, men avskrivningssatsene har ligget fast siden 1992, sier Knut Sunde, direktør i Norsk Industri.

Han viser til at land som blant annet Sverige, Tyskland, Danmark og Storbritannia har satser som er høyere enn de norske.

I forkant teknologisk

– Da det begynte å gå dårlig i Tyskland, jekket de opp avskrivningssatsene fra 20 til 30 prosent, forteller Sunde, og legger til at det samme gjorde George Bush nylig i USA.

Norsk Industri får støtte fra Fellesforbundet, som mener at økte avskrivningssatser vil være et viktig bidrag for å sikre at norsk industri forblir konkurransedyktig.

– For at vi skal ha industri i Norge som er best, må vi ligge i forkant teknologisk. Da må vi ha bedre vilkår for avskriving av maskiner, sier Norvald Mo i Fellesforbundet.

Var valgkampsak

Men om de får gjennomslag, er en helt annen skål. Norsk Industri har hatt høyere avskrivningssatser på ønskelisten i flere år allerede, uten å få ønsket sitt oppfylt.

– Dette var en av valgkampsakene til SV, og Haga har varslet at satsene må gjennomgås i forbindelse med industrikraftregimet, sier Sunde og viser til at provenytapet heller ikke vil bli stort i 2009.

– Jeg tror vi snakker om rundt 200 millioner i provenyeffekt i 2009 og 1,5 milliarder i 2010, utdyper han.

Vil ha langsiktig kraft

LO-forbundet presser også på for at regjeringen skal komme opp med det lenge varslede systemet for langsiktige kraftkontrakter i industrien.

– Vi håper at dette kan komme på plass før statsbudsjettet. Det er jo egentlig ikke en budsjettsak, siden det ikke er snakk om støtteordninger, sier Norvald Mo.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå