OLJE OG GASS

Vil ha økt utvinning i gamle oljefelt

RAPPORTEN: Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) (tv) mottar onsdag rapport fra ekspertutvalg for økt utvinning av petroleumsressurser på norsk sokkel. Her mottar han rapporten av utvalgets leder, sivilingeniør Knut Åm.
RAPPORTEN: Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) (tv) mottar onsdag rapport fra ekspertutvalg for økt utvinning av petroleumsressurser på norsk sokkel. Her mottar han rapporten av utvalgets leder, sivilingeniør Knut Åm. Bilde: Scanpix
22. sep. 2010 - 13:45

OM FORSLAGENE:

  • Mange store felt på norsk sokkel går mot nedstengning. Myndighetene må handle raskt for å øke utnyttelsesgraden slik at enorme oljeverdier kan hentes ut framfor å bli liggende under havbunnen.
  • Med dagens planer blir halvparten av oljen værende i bakken etter nedstengning.
  • Gjennomsnittlig utvinningsgrad er 46 prosent på norsk sokkel, i verden ellers er den 22 prosent. For hvert prosentpoeng i økning er brutto verdipotensial 270 milliarder kroner.
  • Utvalget har en visjon om at Norge gjennom nytenkning og ny teknologi kan heve graden til 60 prosent, noe som tilsvarer flere tusen milliarder kroner.
  • Eiermakten på store på feltene må styrkes. Småeiere skal ikke lenger kunne blokkere investeringsprosjekter i den såkalte halefasen av et felts levetid.
  • Lisensperioden bør forlenges ut over 30 år for å fremme langsiktige investeringer.
  • Bransjen og myndighetene må jobbe sammen for å få ned kostnadene på sokkelen, ikke minst de skyhøye riggratene.
  • Utvalget vil vurdere bruk av CO2 for å tømme eksisterende felt, en tanke Bellona betegner som svært positiv.

(©NTB)

Hvert prosentpoeng i økning fra dagens nivå tilsvarer 270 milliarder kroner årlig, sier utvalget som har vurdert økt utvinning på norsk sokkel på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

For lav tilvekst

Utvalgsleder Knut Åm, sivilingeniør med blant annet mange års fartstid i Phillips Petroleum, sier at store verdier kan gå tapt dersom ikke norske myndigheter setter inn tiltak i tide. Utvalget legger fram 44 forslag, de fleste enstemmig. Åm innrømmer at flere nok vil være omstridt.

– Norsk oljeproduksjon er nesten halvert siden 2001, og vil minke ytterligere i årene som kommer. Tilveksten fra reserver er for tiden lav, til tross for rekordhøye investeringer. Tallet på produksjonsbrønner viser også en fallende tendens, sier Åm.

Stort potensial

Ved hjelp av ny teknologi og nytenkning omkring eiermakt og lisensperioder mener utvalget det kan hentes ut mye mer fra eksisterende felt, særlig de største.

For å vise hvilke enorme tall det dreier seg om, sier utvalget at Norge kan hente opp olje tilsvarende to Ekofiskfelt ved å øke utvinningen på de ti største oljefeltene fra dagens 46 prosent til 70 prosent.

Åm erkjenner at 70 prosent er foreløpig utopi, men mener at utvalget har en realistisk visjon om å øke til 60 prosent. Han har nærmest for moro skyld regnet seg fram til et verdianslag på 7.000 milliarder kroner, gitt en oljepris på 75 dollar og en dollarkurs på 6 kroner. Gjennomsnittet i verden i dag er en utnyttelsesgrad på 22 prosent.

– Flere av de store feltene nærmer seg nedstengning, og det haster med tiltak for å øke utvinningen. Når vi først har passert punktet der kostnader og inntekter krysser hverandre, er det for sent, sier Åm.

Eiermakt

Utvalgslederen mener det er teknologiske, regulatoriske og økonomiske hindre for økt produksjon. Utvalget har tatt dem for seg i tur og orden. På regelverksiden mener utvalget at eiermakt må brukes strengere og at små eiergrupper ikke skal kunne blokkere utvinningsprosjekter i den såkalte halefasen av et felts levetid.

Åm mener også at lisensperioder må forlenges ut over 30 år for å drive fram prosjekter mot slutten av perioden. Her vil ofte gevinsten komme etter utløpt tid, og mange selskaper kvier seg for å investere.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) vil ikke kommentere enkeltforslag, men sier at utvalget leverer stimulerende nytenkning.

– Etter 40 års oljevirksomhet er det lett å ta en del ting for gitt, som for eksempel pengestrømmen. Men både eiermakt og lisenslengde er store spørsmål, det samme er forslaget om å bruke CO2-injisering for å presse opp restolje, sier Riis-Johansen.

Utvalget mener at bransjen og myndighetene må gå sammen om en dugnad for å få ned kostnadene. Åm sier riggratene har løpt løpsk, blant annet er det forbundet med store kostnader å ta en rigg fra britisk til norsk sektor, noe som svekker langsiktigheten. (©NTB)

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.