Vil ha norsk krafttak for industri

– Dette er det vi trenger i Norge for å være konkurransedyktige i fremtiden. Initiativet er kjempebra.

Her er programmene

Flere land har nasjonale prosjekter som skal bidra til å forberede dem på fremtidens industri og sikre konkurransekraft i en situasjon der også lavkostland kontinuerlig øker sin kompetanse. Mest kjent er tyske Industrie 4.0. Her er en liste over nasjonale prosjekter hos våre nærmeste naboer:

Industri for fremtiden - initiativet er tatt

Sverre Narvesen, administrerende direktør i Sintef Manufacturing, viser til at både Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia har nasjonale programmer for fremtidens industri. Også USA har en slik strategi. I Australia har statsministerens kontor en taskforce for å se på hva som skal til for å gjøre Australias vareproduserende industri konkurransedyktig i fremtiden. Temaene er gjerne de samme i alle disse landene, med små variasjoner: Hva skal til for å øke produktiviteten og redusere kostnadene, så vi ikke blir fullstendig utkonkurrert av land med billig arbeidskraft?

Narvesen peker på at blant de 12 NCE-ene Norge har, er NCE Raufoss den klyngen som fokuserer mest på effektiv produkt- og produksjonsutvikling og høyautomatisert fabrikasjon. NCE står for Norwegian Center of Excellency, og hver NCE danner en klynge med bedrifter innen noenlunde de samme områdene.

– Vi har nå tatt et initiativ, men vi må få med oss bransjeorganisasjonen Norsk Industri. I tillegg må vi ha med myndighetene, sier Narvesen.

Han ser for seg at FoU-miljøene og Norsk Industri først lager en statusrapport sammen. Deretter må myndighetene på banen.

Slik reagerer Henning Grorud, administrerende direktør hos Phoenix Contact på initiativet Sintef Manufacturing og Norsk Industri sammen har tatt for å få frem en norsk versjon av tyske Industrie 4.0, og tilsvarende programmer i andre land. Se faktaboks.

Grorud peker på at selv om vi er i en fase der en rekke industribedrifter har faset ut produksjonen, er det slett ikke alle som har bare gode erfaringer.

– Det krever mye administrasjon, og noen har erfart at det koster mer enn det smaker. Råvarene koster mer eller mindre det samme verden over, vi må klare å produsere billigere. Vi må automatisere, og det er vi gode til i Norge.

Les om: Økende interesse for Industrie 4.0

De gode historiene

Han bruker egne erfaringer som grunnlag. Ingen del av Phoenix Contact selger så høy andel PLS-er, Ethernet-løsninger og industrielle pc-er som den i Norge.

– Det viser at mange norske industrielle ledere våger å prøve. Vi som leverandører kunne absolutt blitt flinkere til å fortelle de andre om hvilke muligheter vi kan tilby.

Grorud peker på at nasjonen har samlet en spisskompetanse fra olje- og gassindustrien som er i ypperste klasse, og at også fiskeoppdrett ligger helt i tet når det gjelder vellykket automatisering.

Ifølge Grorud er utfordringen å trekke denne kompetansen inn i øvrig industri og sørge for at industriledere får kjennskap til hvilken kompetanse automatiseringsbransjen sitter på.

– Det er bra at Ifea er bllitt en del av Norsk Industri, vi er vel så mye teknologipartnere som utstyrsleverandører. Den informasjonen må beslutningstakerne få. Ifea bør ta et initiativ. De har min fulle støtte, og jeg vil gjerne bidra selv. Jeg ser en fremtid som er lys.

Les om: Hvordan kan norsk industri få lavere utslipp i fremtiden?