IT

Vil ha norsk e-post ut av Sverige

Bilde: Scanpix

Det svenske militære etterretningsorganet Försvarets Radioanstalt (FRA) vil snart ha nærmest fri teknologisk tilgang til å avlytte all teletrafikk som krysser Sveriges landegrenser.

Les også: Sverige kan sniklese SMS-ene våre

Den nye svenske bestemmelsen, populært kalt FRA-loven, skaper fortsatt bekymring hos norske myndigheter.

– Vår gjennomgang viser at internasjonal datatrafikk fra Norge i all hovedsak rutes gjennom Sverige, sa Post- og teletilsynet (PTs) direktør Willy Jensen da PT og Datatilsynet overleverte hver sin konsekvensrapport om FRA-loven til regjeringen i dag.

– Kryptér internasjonal e-post

Av mangel på gjennomførbare alternativer for omruting via andre land enn Sverige, oppfordrer han norske virksomheter til å kryptere sensitiv informasjon som skal sendes elektronisk over landegrensene.

Videre ber han norske privatpersoner om «å tenke seg om hva de sier over nett – før de sier det».

– Dette er ingen ønskelig situasjon, oppsummerte Willy Jensen tørt.

Temmet av svenskene

FRA-loven er, etter usedvanlig kraftig folkelig press i Sverige, modifisert fra det langt mer aggressive originalutkastet (se fakta).

Les også: Spår nytt folkeopprør om overvåking

Sverige endrer utskjelt overvåkingslov

Like fullt ba Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Samferdselsdepartementet i høst PT og Datatilsynet om hjelp.

Ville loven føre til registrering av innholdet i norske borgeres elektroniske kommunikasjon, når den passerer grensen til Sverige? ville regjeringen vite.

Svaret er altså «ja».

Elektronisk mur

Ifølge avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet etableres det i realiteten en elektronisk mur rundt den svenske grensen.

Datatrafikken kanaliseres gjennom utvalgte såkalte «samvirkepunkter», hvor så FRA installerer sitt utstyr.

– Omfanget av dette, og konsekvensen for norske borgere, er vanskelig å forutse. Det som er klart, er at vi vil være prisgitt vurderingene fra den til enhver tid sittende regjeringen og/eller domstolene i Sverige, sa Aanensen, som frykter en europeisk smitteeffekt:

– Vi er bekymret for at den svenske beslutningen på sikt vil kunne føre til lignende elektroniske murer rundt flere europeiske land. I tillegg vet vi fra før at overvåkingsopplysningene er gjenstand for byttehandel mellom de enkelte landenes etterretningstjenester, sa Aanensen.

Les også:

Navarsete følger Finland

De svenske overvåkingsplanene har opprørt våre finske naboer i kanskje enda større grad enn her i Norge.

Myndighetene i Finland har instruert finske virksomheter om å flytte eventuelle e-postservere med tilhold i Sverige, tilbake til Finland.

Det er en linje også Norge vurderer sterkt, opplyste samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) på pressekonferansen.

– Finland er i samme situasjon som oss. Også vi vil vurdere å gi norske firmaer pålegg om å flytte eventuelle e-postservere ut av Sverige. Det er trolig ikke snakk om veldig mange dette vil gjelde for, men her er vi foreløpig i en kartleggingsfase, sa Navarsete, som opplyste at også UD er løpende involvert i diskusjonene.

I det minste ærlige

Ifølge samferdselsministeren blir situasjonen uoversiktlig av at flere land i realiteten gjør som Sverige, noe som gjør det vanskelig å finne alternative omrutingsveier for norsk teletrafikk.

– Forskjellen ligger i at Sverige gjør dette i åpenhet. Derfor er det mest hensiktsmessig at vi her fører dialogen direkte med våre svenske venner, sa Navarsete og fikk støtte fra Datatilsynet-direktør Georg Apenes:

– Vi har en unik situasjon i den forstand at svenskene i all åpenhet forteller hva de har tenkt å gjøre, hvordan og til og med hvorfor de har tenkt å gjøre det, sa Apenes.

Les også: Raser mot masseovervåking i Sverige

Slipper ikke helt unna uansett

Ifølge PT-direktør Willy Jensen er det hevet over tvil at Storbritannia allerede praktiserer tilsvarende signalspaning, og at det er grunn til å anta at land som Frankrike og Tyskland gjør det samme.

– I diskusjonen rundt mulige omrutingsveier, har jeg et synspunkt som sikkert høres flåsete ut i sammenhengen: Men i en situasjon der jeg må velge, ville jeg kanskje foretrekke å bli overvåket av Sverige, når alternativet er å bli overvåket av briter eller tyskere, sa Jensen.Les mer om vår nye overvåkingshverdag:

Norge kan slippe EUs datalagringsdirektiv

Statlig gigantlager for elektroniske spor

Apenes angriper justisministeren

Datalogger: En honningkrukke for kriminelle

Store bror er lettlurt

Politikerne vurderer veto mot lagringsdirektivet

Nettkamp mot EUs lagringsdirektiv

Nå skal du overvåkes

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.