Vil ha mer yrkesrettet bachelor

Vil ha mer yrkesrettet bachelor
Kunnskapsdepartementet og ministrene Bård Vegar Solhjell og Tora Aasland ønsker mer samarbeid mellom næringsliv og studiesteder. Bilde: Scanpix

Regjeringen lanserer i juni sin kompetansemelding, og forskningsminister Tora Aasland ønsker å gjøre norske studier mer yrkesrettede, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det har vært for stor avstand mellom teori og praksis ved studiene. Nå gjør vi noe for å bedre på dette, sier Aasland.

Samarbeidsråd

Hun har besøkt samtlige av Norges 35 statlige universiteter og høyskoler, og mener man nå må samarbeide tettere med næringslivet.

– Vi jobber med et forslag om å opprette råd for samarbeid med arbeidslivet ved alle universiteter og høyskoler. I tillegg ber vi om forslag på hvordan bachelor-graden kan bli mer yrkesrettet. Disse studiene må gjøres mer relevante slik at de passer til etterspørselen i næringslivet, samtidig som vi ikke mister den vitenskapelige forankringen i fagene, sier statsråden til ANB.

Frivillig praksis

Kunnskapsdepartementet ønsker også å innføre en ordning med frivillig praksis i deler av utdanningsløpet.

En mer yrkesrettet utdanning faller i god jord hos NITO Studentene, som har jobbet lenge for en slik utvikling.

– Vi håper det kan settes i gang en prøveordning med praksis i ingeniørutdanningen allerede for studieåret 2009/2010, sier studentleder Emanuel Rygg til NITOs nettsider.

Øker kvaliteten

Han sier at organisasjonen er svært fornøyd med at statsråden ser verdien i en større tilknytning til arbeidslivet.

– Dette er helt i tråd med hva vi har spilt inn i forhold til å øke kvaliteten og gjennomføringsgraden for ingeniørutdanningen, sier Rygg.