KRAFT

Vil ha mer fleksibelt vannkraftsystem

VIKTIG FLEKSIBILITET: Det er viktig at vannkraftprodusentene ikke pålegges for mange begrensninger, mener Brukseierforeningenes fagforum.
VIKTIG FLEKSIBILITET: Det er viktig at vannkraftprodusentene ikke pålegges for mange begrensninger, mener Brukseierforeningenes fagforum. Bilde: E-CO Energi
Øyvind LieØyvind Lie
7. jan. 2011 - 07:11

I årene som kommer skal svært mange vannkraftkonsesjoner revideres, og konsesjonærene ønsker ikke strengere begrensninger på kraftproduksjonen.

– BFF anser det som kritisk for sentrale samfunnsinteresser at den eksisterende reguleringsevnen ikke beskrankes. Vi forventer derfor at dette tillegges betydelig vekt i alle relevante forvaltningsavgjørelser, skrev forumet i et brev til OED i desember.

BFF er en møteplass for ledeme av landets brukseierforeninger og arbeider for å ivareta konsesjonærenes interesser i spørsmål om rammebetingelser for vannkraftproduksjon.

Les også: 19 år uten konsesjon

Balanserer systemet

Forumet viser til at klimaforliket, fornybardirektivet og el-sertifikater gir høye ambisjoner for utviklingen av mer fornybar energiproduksjon.

– Planer om innfasing av store mengder ikke-regulerbar vindkraft på land og offshore i kraftsystemet sammen med en økende andel uregulerbar småkraft vil gi økt betydning av regulerbarhet for å balansere forbruk og produksjon, påpekes det i brevet.

Les også: Frykter norsk natur ofres for klima

Viktig vanndirektiv

BFF forventer at naturmangfoldloven og EUs vanndirektiv gir økt oppmerksomhet til lokalt miljø og forventninger om kompenserende tiltak i form av restriksjoner på vanndisponeringen.

– Det blir svært avgjørende for utviklingen av det norske produksjonssystemet at slike eventuelle restriksjoner blir grundig avveid mot de store verdiene som ligger i dagens produksjonssystem. BFF vil derfor understreke at dagens fleksible vannkraftproduksjon vil bli særlig verdifull i den framtidige energiforsyningen, heter det i brevet.

Les også: Krever nye miljøkrav for eldre kraftverk

Unødvendige restriksjoner

Målet om innfasing av store mengder ikke-regulerbar kraft forutsetter ifølge BFF at vannkraftmagasinene beholder størst mulig manøvreringsfrihet, og skånes for “kostnadskrevende og unødvendige restriksjoner”.

Forumet mener det er viktig å veie tap av de store positive klimaeffekter som ligger i systemstøtten fra eksisterende magasinkraftverk opp mot lokale miljøverdier.

– Magasinert vannkraft lar seg ikke lett erstatte ved nye fornybare prosjekter, og de nye inngrep som må foretas for å erstatte tapt vannkraftproduksjon kan gi nye store lokale miljøkonsekvenser, påpekes det i brevet.

Et fleksibelt kraftsystem med tilstrekkelig manøvreringsfrihet er også viktig for å møte utfordringene knyttet til forventede klimaendringer, slår forumet fast.

Flomdempende

Et godt reguleringsregime er også avgjørende for å kunne håndtere flomsituasjoner. Reguleringsforeningens erfaringer fra flommene på Østlandet våren 1995, høsten 2000 og sommeren 2007 er at manøvreringsreglementet ikke bør sette for mange begrensninger. Det vanskeliggjør arbeidet med å håndtere flommen på en best mulig måte.

Våren 2008 førte store snømengder på Østlandet til at så å si alle store regulanter måtte søke om dispensasjonssøknader. Det mener BFF burde være unødvendig.

– BFF mener generelt at manøvreringsbestemmelsene bør utformes slik at de fleste tilsigssituasjoner skal kunne håndteres innenfor det gjeldende reglementet. Dette forutsetter at reglementene gir tilstrekkelig manøvreringsfrihet, påpeker BFF i brevet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.