KARRIERE

Vil ha høyt utdannede til distriktene

VIKTIG: Navarsete lovet at forslagene fra utvalget vil bli vurdert, og bli et viktig grunnlag i videreutviklingen av distrikts- og regionalpolitikken.
VIKTIG: Navarsete lovet at forslagene fra utvalget vil bli vurdert, og bli et viktig grunnlag i videreutviklingen av distrikts- og regionalpolitikken. Bilde: Scanpix
9. mars 2011 - 16:01

Det mener et utvalg som har utredet hva som kan gjøres for å få til en bedre spredning av arbeidsplasser som krever høy kompetanse.

Utvalget har vært ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, og det ga sin innstilling med en rekke forslag til kommunalminister Liv Signe Navarsete onsdag.

Navarsete lovet at forslagene vil bli vurdert, og at utredningen vil være et viktig grunnlag når departementet fortsetter arbeidet med å videreutvikle distrikts- og regionalpolitikken.

Sentralisering

Tallene viser at det er de største byene og sentrale strøk som stikker av med kompetansearbeidsplassene. Utvalgsleder Ulltveit-Moe sa ved overleveringen at det er viktig å utnytte alle ressurser i hele landet for å få nasjonal vekstkraft.

Norge får en stadig bedre utdannet befolkning. Tall fra utvalget viser at 40 prosent av arbeidsstyrken i 2030 vil ha en grad fra høyere utdanning. Tallene viser også at de høyt utdannede slår seg ned i sentrale strøk. Bakgrunnen er blant annet at nedgangen i sysselsetting de siste årene har rammet landbruk og industri, mens veksten er skjedd i kunnskapsintensive bransjer.

Utvalget viser til at det er i sentrale strøk en stor del av disse arbeidsplassene finnes, men peker på at den teknologiske utviklingen gjør at nye arbeidsplasser er mindre avhengige av geografisk plassering.

Samferdsel

– Utviklingen kan endres, og en regional balansert utvikling kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst, påpekte Ulltveit-Moe da hun presenterte utredningen onsdag. Hun sa at myndighetene derfor bør legge til rette for vekst i kompetansearbeidsplasser flere steder i Norge.

For å stimulere en slik utvikling, lanserer utvalget forslag innenfor en rekke områder. Blant annet bør det utvikles mer infrastruktur som binder arbeidsmarkedet sammen. Her er høyhastighets bredbånd og bedre samferdsel viktig. Utvalget foreslår også at flyplasstrukturen blir vurdert.

Staten bør gå foran

En stor del av de kompetansearbeidsplassene som etableres i dag, er i offentlig virksomhet. Utvalget mener at offentlig sektor bør gå foran når det gjelder etablering av slike arbeidsplasser i distriktene.

Staten har et særlig ansvar for å legge til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser og fjernarbeid, skriver utvalget.

En rekke tiltak som brukes i distriktspolitikken bør vurderes og eventuelt omprioriteres. Sider ved dagens landbrukspolitikk bør vurderes, det samme gjelder arbeidsgiveravgiften. Utvalget har delt seg i disse spørsmålene.

Rekruttering

Det bør satses på tiltak for folk med kompetanse som ønsker å bosette seg utenfor de største byene.

Utvalget foreslår at det legges til rette for regionale traineeordninger, etablering av internasjonale skoler flere steder og støtte til kommunale utleieboliger som gjør det mulig for arbeidstakere å bosette seg og prøve ut det nye arbeidsstedet før båndene til det gamle brytes.

Utvalget går også inn for å styrke omstillingsinnsatsen for folk som blir ledige, blant annet ved at de får bedre adgang til å ta etter- og videreutdanning.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.