Vil ha gravplass på Grønmo

Vil ha gravplass på Grønmo
VINNERE: Alle (og ingen) ble hedret som vinnere av Europan 2011. Bilde: Fredrik Drevon

Europan

  • Europan er en Europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år.
  • Konkurransen etterfølges av bygging eller studieprosjekter som lanseres samtidig i flere land, med utgangspunkt i et felles tema og felles mål.
  • Europan skal gi byer og utviklere innovative løsninger. Gjennom Europan-konkurransen får byer vurdert sin fremtid og nye strategier dukker opp. Europan skal også gi unge arkitekter en anledning til å gjøre et froskehopp frem til sitt første, virkelige byggeprosjekt. Europan-konkurransen er både et laboratorium og et verktøy for å virkeliggjøre nye ideer, i tillegg til at konkurransen gir byer og utviklere anledning til å bygge nettverk med unge arkitekter.
  • Europan-styret i Norge består av folk fra Arkitekthøgskolen i Bergen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, NTNU og Norsk Form.
  • 1826 team sendte inn forslag til de 49 tomtene i denne runden av Europan
  • Tomtene i Haugesund, Skien/Porsgrunn og Oslo har til sammen fått 86 forslag til løsninger.
  • Tidligere Europan-konkurranser i Norge har ledet til bygge- og reguleringsoppdrag i Oslo, Hamar, Tromsø, Stavanger og Trondheim.

14 unge arkitektteam fra hele Europa møtte i går opp for prisutdeling på Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA) i Oslo.

Urban forvandling

Urban utvikling var tema for Europan-konkurransen 2011. Oppgaven var utformet på bakgrunn av de usikre utsikter for Europas økonomi. I fremtiden handler det ikke om hvordan arkitektur ser ut, men hva den gjør, sto det i oppgaven.

– Åpne arkitektkonkurranser gir unge arkitekter muligheten til å etablere seg på markedet, sa president i Norske arkitekters landsforening, Kjersti Nerseth, i sin tale.

Flere oppgaver

Årets konkurranse dreide seg om utvikling av Oslo, Haugesund og Grenlandsområdet:

Når det gjelder Oslo fikk deltakerne i oppgave å transformere Grønmo søppelfylling i Oslo øst til et offentlig tilgjengelig område med ny identitet.

En annen oppgave gikk på å finne bærekraftige løsninger for tvillingbyene Skien og Porsgrunn som ligger nærme hverandre, men som er preget av spredt utvikling og en uheldig økning i bilbruk.

En tredje oppgave gikk ut på å finne nye løsninger for Haugesund som har et øde sentrum bl.a. grunnet store kjøpesentre utenfor byen.

Hvordan kan Haugesunds historiske sentrum eksistere sammen med Flotmyr, et delvis ubrukt område i utkanten av sentrum?

HAGEPROSJEKT: Rotterdam-baserte Silke Volkert og Magnus Weightman vil gi Grønmo tibake til folket
HAGEPROSJEKT: Rotterdam-baserte Silke Volkert og Magnus Weightman vil gi Grønmo tibake til folket. Fredrik Drevon

Alle vant

I en uvanlig inkluderende seremoni ble alle de 14 teamene kalt opp på scenen for å bli hedret.

Imidlertid viste det seg at vinnerteamet var tyske Silke Volkert og britisk-norske Magnus Weightman. Bidraget deres heter The Gardens of Grønmo.

Søppelfyllingen Grønmo ved Nordstrand ble nedlagt i 2009. Volkert og Weightman har laget en plan for hvordan Grønmo kan forvandles til et rekreasjonsområde som blander park, kolonihage, forskningshage, lekeplass og grillområde.

Premien er 12 000 euro og gode muligheter til å få omgjort ideen til virkelighet.

Grønmo som gravplass?

– Vi håper at prosjektet blir gjennomført, men vi aner ikke hva det eventuelt vil koste, sa de glade vinnerne til TU. De forklarte videre at jordsmonnet på Grønmo er fullt brukbart, og at beboerne på Søndre Nordstrand forhåpentligvis vil få muligheten til å dyrke frukt og grønnsaker der.

Det mest oppsiktsvekkende Grønmo-forslaget, Norwegian Rhapsody av Beatriz Ramo, gikk ut på å gjøre om den tidligere søppelfyllingen til gravplass.

Juryen kalte dette forslaget "polemisk i sin impliserte plassering av menneskekroppen i samme meterialsystem som selve søppelplassen."

Hvilket forslag som blir realisert gjenstår å se.

Les mer om: