OLJE OG GASS

Vil ha gassrør til Russland

KLARER KONKURRANSEN: Johan Petter Barlindhaug mener skifergass ikke er noen trussel mot norsk gass. - Ingen kan transportere gass billigere enn Norge, sier han (til høyre i bildet).
KLARER KONKURRANSEN: Johan Petter Barlindhaug mener skifergass ikke er noen trussel mot norsk gass. - Ingen kan transportere gass billigere enn Norge, sier han (til høyre i bildet). Bilde: Ole K. Helgesen
Ole K. Helgesen
11. mai 2010 - 12:45

I 2009 eksporterte Norge om lag 100 mrd. Sm 3 gass. EU vil mest sannsynlig øke sin gassimport betydelig de neste tiårene. Og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sa i januar at dette fører til at norsk gassalg trolig vil øke fram mot 2020.

Ifølge professor og styreleder i North Energy, Johan Petter Barlindhaug, vil Norge få store problemer med å levere den gassen EU etterspør.

– Vi har levd med en tanke om at vi har mer enn gass nok til å forsyne Europa i mange tiår framover. Men dersom man ser nærmere på tallene, ser man at vi ikke har særlig mye gass å levere i 2020, sier han.Mangler helhetstenkning

Barlindhaug mener olje- og gassdebatten i Norge er preget av fragmenterte diskusjoner om enkeltprosjekter og områder.

– Det er få som snakker om hvordan vi skal være som gassnasjon. Men dersom vi også i framtiden skal være en viktig energieksportør, må vi ta denne debatten.

– Vil ikke endringene i gassmarkedet gjøre norsk gass mindre attraktiv for EU?

– USA vil trolig ha nok gass en god stund framover på grunn av skifergassrevolusjonen. Men de fleste tror ikke dette vil bli lønnsomt i Europa. Norsk gass i rør vil utkonkurrere både skifergass og LNG på pris. Det er ingen som kan transportere gass billigere enn Norge.

Ifølge Barlindhaug er skifergassrevolusjonen positiv for Norge og gassmarkedet. Det betyr at verden har nok gassressurser ut dette århundre. Dermed kan Europa og USA trygt fase ut kullkraftverkene, noe som er det viktigste virkemiddel til å få redusert sine CO2-utslipp.Vil ha rør i nord

Professoren mener Norge må forsere arbeidet med å forlenge rørsystemene nordover for dermed å få tak i den gassen som Europa trenger.

– Men dette krever imidlertid forsert leteaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og i Barentshavet slik at vi får klarlagt hvilke gassressurser som her foreligger. Og hvis vi ikke gjør dette i tide, kan ikke regjeringen gå rundt å love sikre gassforsyninger til EU i flere tiår framover, slik de gjør i dag.

– Gassutvinning i nord er ikke snakk om lokale arbeiderplasser, den gjelder hele nasjonen. Vi må utvikle en strategi for utvinning av gass på norsk sokkel. Da kan ikke de tradisjonelle politiske stedsdebattene være gjeldende. Nå må vi se Norge som gassnasjon under ett. Det forventer jeg vil gjenspeiles i Petroleumsmeldingen som kommer til høsten.Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Stor eksportør

Vi har allerede oppdaget rundt 73 prosent av de forventede totale ressurser på kontinentalsokkelen. De oppdagete utvinnbare ressursene, inkludert målsettingen for økt utvinning, utgjør til sammen 5,2 milliarder kubikkmeter olje og 4100 milliarder kubikkmeter (4,1 milliarder kubikkmeter oljeekvivalenter) gass.

Brutto gassproduksjon i 2008 var 141,3 milliarder Sm3. Det ble solgt 99,2 milliarder Sm 3, injisert 33,8 milliarder Sm 3 og 4,2 milliarder Sm 3 ble brukt til brensel og fakkel. De resterende 4,1 milliarder Sm 3 er våtgassprodukter.

Produksjonen faller

Det forventes å bli solgt nær 110 milliarder Sm3 gass mer i femårsperioden 2009 – 2013 enn det som ble solgt i forrige femårsperiode. Dette utgjør en økning på 25 prosent.

Ifølge ODs ressursrapport for 2009 viser prognosen for petroleumsproduksjon et forholdsvis konstant nivå for deretter å avta rundt 2020. Etter 2020 forventes det at en større andel av produksjonen skal komme fra uoppdagete ressurser.

– Andelen av produksjon fra de uoppdagete ressursene øker for hvert år, og i 2030 er forventningen at denne andelen utgjør i overkant av 40 prosent, slår OD fast.

Delelinjen endrer lite

– Hva med at det nå er oppnådd enighet om delelinjen mellom Norge og Russland?

– Vi kan ikke skifte fokus fra Lofoten og Vesterålen til de nye områdene i Barentshavet. En mulig utnyttelse av gassressursene i nord må sees som en helhet. Et gassrør for å frakte gass fra Nord-Norge ned til gassterminalene må skje gradvis slik at det er økonomi i prosjektene. Da kommer vi ikke unna mulige utbygginger utenfor Lofoten og Vesterålen. De er en viktig stasjon på veien opp til Barentshavet. Dette er viktig for Norge som energinasjon og som gassleverandør til Europa. Allerede fra 2020 vil gasseksporten falle som følge av manglende gass til Kårstø. Gass fra Nord-Norge kan bidra til å opprettholde den viktige gasseksporten via Åsgard Transport til Kårstø.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.