KRAFT

Vil ha forskning på Mongstad

Helga Pedersen
Helga Pedersen Bilde: Birgitte Ramm
Trond Gram
5. feb. 2009 - 16:36

- Norge skal bli verdensledende når det gjelder håndtering av CO2 fra kraftverk. Målet er å lykkes med å utvikle ny teknologi som i neste omgang kan brukes på kull- og gasskraftverk rundt om i verden, sier Helga Pedersen, leder av Aps programkomité.

Arbeiderpartiet lanserte sitt forslag til partiprogram torsdag.

Nødvendig virkemiddel

Pedersen viser til at CO2 håndtering er nødvendig virkemiddel i kampen mot global oppvarming og at aktiv satsing på egne prosjekter og erfaringen av disse kan gjøre Norge til et foregangsland. Derfor er et internasjonalt forskningssenter viktig.

- Mongstad forskningssenter vil kunne spille en viktig rolle for et bredt spekter av problemstillinger innefor utvikling av teknologi for CO2-håndtering i flere år fremover. Det vil gi et viktig bidrag for å ta vare på klimaet både innenlands og utenlands, sier Per Rune Henriksen, leder av Hordaland AP i en melding.

Fornybar energi og olje

Partiet ønsker å øke satsingen på nye, fornybare energikilder og styrke forskningsinnsatsen på ny fornybar energi.

Havbasert vindkraft kan bli et nytt stort satsingsområde for Norge. Komiteen foreslår også å øke utbyggingen av bioenergi til opp mot det dobbelte av dagens nivå innen 2020, samtidig som petroleumsindustrien skal gis interessante leteområder for olje og gass.

Norsk petroleumsteknologi har blitt en voksende eksportnæring, og bidrar dermed til vekst, inntekter og arbeidsplasser i Norge. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at denne utviklingen fortsetter, heter det i programforslaget.Arbeiderpartiet vil:

 • etablere et storstilt og langsiktig forskningsprogram for ny fornybar energi, herunder offshore vindkraft.
 • ha en betydelig økning av bevilgningene til vindkraft og andre fornybare energikilder. Disse skal ha rammebetingelser som er langsiktige og forutsigbare.
 • styrke innsatsen for å øke bruken av bioenergi.
 • arbeide for et grønt sertifikatmarked som omfatter Sverige og på sikt også de øvrige nordiske og europeiske landene.
 • styrke kapasiteten i NVE.
 • legge til rette for opprustning av eksisterende vannkraftverk.
 • vurdere forenklinger i regelverket for konsesjonsbehandling.
 • utarbeide en nasjonal strategi for energieffektivisering.
 • vil ha åpenhet i forvaltningen av norsk petroleumsvirksomhet.
 • bidra til utbygging av infrastruktur for gasstransport.
 • at de gitte konsesjoner for gasskraft skal stå ved lag. Nye konsesjoner skal basere seg på CO2-fjerning.
 • utvikle Mongstad til et permanent internasjonalt forskningssenter for fangst og lagring av CO2.
 • gi petroleumsindustrien tilgang til interessante leteområder for olje og gass.
 • bidra til god sameksistens mellom petroleumsvirksomhet og fiskeriinteresser.
 • bidra til økt bruk av naturgass som drivstoff på skip
 • Nordland VI og VII og Troms II er i dag ikke åpnet for petroleumsvirksomhet. Arbeiderpartiet vil ta stilling til leteboring i disse områdene ved behandling av forvaltningsplanen i 2010. Vi vil basere beslutningen på føre-var-prinsippet og på ny kunnskap og hvorvidt utvinning kan skje på en forsvarlig måte for miljø og fiskeriressurser, og med lokale ringvirkninger.


Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.