BYGG

Vil ha flere offentlig-private veiprosjekter

Tone Strøm-GundersenTone Strøm-GundersenTone Strøm-Gundersen
26. nov. 2007 - 07:03

Dette er OPS (Offentlig-privat samarbeid)

* I 2001 vedtok Stortinget å sette i gang tre prøveprosjekter med offentlig-privat samarbeid (OPS) på strekningene E39 Klett – Bårdshaug, E39 Lyngdal – Flekkefjord og E18 Grimstad – Kristiansand.

* To av prosjektene er satt i drift, det tredje er planlagt ferdig i 2009

* Et privat selskap står for finansiering, utbygging, drift og vedlikehold av veiprosjektet, som etter en bestemt periode faller tilbake til staten.

Dette viser evalueringen av OPS

* Mer effektiv ressursutnyttelse og reduksjon i byggetiden på ett-to år

* Omfattende innovasjon når det gjelder gjennomføring, prosjektorganisering, kontraktstrategi og prosjektfinansiering

* Ikke vesentlige besparelser i byggekostnadene

* Privat finansiering gir uavhengighet av årlige offentlige budsjetter

* Private investorer sikrer god prosjektstyring og kostnadskontroll, og det offentlige unngår dermed overskridelser

Kilde: Evalueringsrapport av OPS gjennomført av Transportøkonomisk institutt og Dovre international

En evaluering av offentlig-privat samarbeid (OPS) på tre norske veistrekninger dokumenterer kortere byggetid og mer rasjonell gjennomføring. For to år siden var samferdselsminister Liv Signe Navarsete kritisk til OPS. Nå har pipa fått en mildere lyd:

– Vi skal ta med oss de positive effektene inn i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Jeg er mest opptatt av at vi bruker samfunnets midler mest mulig rasjonelt, sier samferdselsministeren.Må få flere

Byggenæringens landsforening (BNL) er imidlertid ikke i tvil om at OPS gir klare samfunnsøkonomiske gevinster.

– Rapporten viser reduserte samfunnsøkonomiske kostnader på om lag en halv milliard kroner i året. Halvert byggetid på prosjektene frigjør anleggskapasitet tidligere til å ta fatt på nye anleggsprosjekter. Dette er en ytterligere dokumentasjon på at OPS bidrar til en langt mer rasjonell utbygging av veier, sier Audun Lågøyr, næringspolitisk direktør i BNL.

Vegvesenet fornøyd

Også utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Statens vegvesen er OPS-tilhenger.

– Gjennomføringen av de tre prøveprosjektene så langt har vært vellykket og godt mottatt i markedet og blant brukerne, sier Aksnes.

Både Vegvesenet og BNL vil snarest i gang med flere prosjekter.

– Statens vegvesen anbefaler at det foreslås nye OPS-prosjekter. På den måten kan vi holde på interessen i markedet og ivareta og utvikle kompetansen som er opparbeidet gjennom prøveperioden, sier Lars Aksnes.

BNL gir ikke Liv Signe Navarsete mye tid til å fordøye rapporten.

– Nå må regjeringen bruke minimalt med tid på sin interne prosess og komme til Stortinget med nye OPS-prosjekter, som en del av et krafttak for bedre veier. I tillegg er det heller ingen ting i veien for å bruke OPS på jernbane, mener Audun Lågøyr.Ikke overrasket

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Steinulf Tungesvik, sier til Teknisk Ukeblad at han ikke er overrasket over noen av funnene i evalueringen.

– Interessant, men ikke overraskende, sier han.

– Blir det nå flere prosjekter?

– Vi skal ta med oss funnene inn i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Vi har ikke tatt stilling om dette blir videreført, sier Tungesvik.

Han vektlegger blant annet at rapporten viser at prosjektene ikke ble billigere til tross for offentlig og privat samarbeid. Samtidig er Tungesvik positiv til at gjennomføringen gikk raskere enn forventet. Utkast til Nasjonal Transportplan skal legges frem 17. desember.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.