Vil ha fast miljøfartsgrense på 70 km/t

- Jeg ber nå Vegdirektoratet om å erstatte dagens miljøfartsgrenser med permanent 70 kilometer fartsgrense så snart som mulig, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Justis- og beredskapsminister Grethe Faremo hadde mandag 13. februar et møte for å diskutere miljøfartsgrenser.

Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet klargjøre nødvendig regelverk for miljøfartsgrenser, innen 1. november 2012.

- Miljøfartsgrenser vil igjen innføres 1. november 2012. Da skal politiet kjenne seg trygg på regelverket for håndheving, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå