Vil ha fart på energioptimalisering

FORSVINNENDE FÅ: - Både vi og våre konkurrenter har mange eksmpler på at vi har redusert energibruken i eksistrende bygg med opp til 40 prosent. Men det er forsvinnende få tilfeller av den totale bygningsmassen, sier adm. dir. Runar Hansesætre i Schneider
FORSVINNENDE FÅ: - Både vi og våre konkurrenter har mange eksmpler på at vi har redusert energibruken i eksistrende bygg med opp til 40 prosent. Men det er forsvinnende få tilfeller av den totale bygningsmassen, sier adm. dir. Runar Hansesætre i Schneider (Bilde: Joachim Seehusen)
  • Bygg

– Mange har nå erkjent at vi må ta grep i eksisterende bygg for å få ned energibruken i bygningsmassen. Spørsmålet er om myndighetene evner å ta grep, sier Runar Hansesætre, administrerende direktør i Schneider Electric.

Han har nå kalt inn en gruppe konkurrenter, politikere og interesseorganisasjoner til et arbeidsmøte der målet er å komme frem til konkrete forslag og innspill til myndighetene for hvordan målene i Arnstadutvalgets rapport realiseres.

Gå foran

Hansesætre mener det offentlige må gå foran og sette i verk tiltak i sine bygg.

– Vi ser at det begynner å komme, Undervisningsbygg i Oslo stiller nå energikrav. Også private begynner langsomt å stille krav, i Oslo er mye av de næringslokalene som står ledige de dårligste byggene rent energimessig.

– Overfor kommunene er det dessverre ikke enkelt å få dem til å se investering og drift samlet. Jeg tror det ville fått ganske kraftig effekt i markedet om det offentlige gikk foran og påla seg selv å stille strenge krav som leietaker, sier Hansesætre som ønsker seg et energioptimaliseringsprogram for offentlige bygg.

Selvkritikk

– Vi må erkjenne at vi har ikke lagt nok ressurser inn i energioptimalisering overfor kundene våre. For næringsbygg har verken produsent eller installatør har nok kapasitet. Vår bransje står nok noe tilbake for andre bransjer i år selge return og investment, erkjenner Hansesætre.

Han sier en av hensiktene med møtet som skal finne sted på Gardermoen 3. november, med både Eli Arnstad og statssekretær Dag-Henrik Sandbakken skal holde innlegg, er å finne tiltak som setter fart i prosessen.

– Det er ikke snakk om å finne nye tekniske løsninger, de har vi allerede på plass. Vi må se på hva vi selv kan gjøre og vi må se på hva myndighetene kan gjøre.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå