KRAFT

Vil ha europeisk superkraftnett

En kabel mellom Norge og Skottland er første skritt, mener Skottlands førsteminister.

Bilde: Håkon Jacobsen

NorthConnect

  • Et privat selskap som jobber for over­føringskabel mellom Norge og Skottland.Scottish and Southern Energy, Vattenfall, E–CO Energi, Agder Energi og Lyse står bak.
  • Planen er at kabelen skal være ferdig i 2020 og ha en kapasitet på mellom 1200–2000 megawatt.
  • Prislappen vil trolig være mellom 10–15 milliarder kroner. I mars innvilget EU 690 000 euro til prosjektet.

Kilde: NorthConnect og NTB

Skottlands energisektor

  • Skottland har 25 prosent av Europas tidevannsressurser, 25 prosent av vindressursene og 10 prosent av bølgekraftressursene, til sammen 206 gigawatt.
  • Over 30 milliarder pund (ca. 300 milliarder kroner) er planlangt investert i offshore vindsektor det neste tiåret.
  • Er Europas nest største produsent av offshore naturgass.
  • Den skotske oljeindustrien står for nærmer­e 200 000 jobber.

Kilde: Scottish Development International

I februar i fjor ble prosjektet NorthConnect lansert, med mål om å bygge en utvekslingskabel for kraft mellom Skottland og Norge.

Vann og vind

Prosjektet er en satsing mellom Scottish and Southern Energy, svenske Vattenfall og de tre norske selskapene E-CO Energi, Agder­ Energi og Lyse.

Tanken er å utveksle norsk vannkraft og skotsk vindkraft.

– Dette er veldig viktig for både Skottland og Norge. Vindkraft og vannkraft er de to fornybare teknologiene som er mest kompatible, fordi vannkraft gir muligheten til å lagre kraften, samtidig som vind gir billigere strøm til gitte tider. Disse to energisystemene er som laget for hverandre, sier Skottlands førsteminister Alex Salmond.

Article2683_Image4463.jpg

Store ambisjoner

Salmond mener at NorthConnect er langt viktigere enn en enkeltstående kabel.

– Jeg ser NorthConnect som det første seriøse­ steget mot å bygge et europeisk supernett, sier han.

Salmond, som er leder for Scottish National Party, har hendene fulle med kampen for et selvstendig Skottland.

Men førsteministeren har også store visjoner for europeisk energipolitikk. Sentralt står både Skottland og Norge, som Salmond mener bør bidra sterkt til at Europa når sine mål om fornybar energi.

– Jeg ønsker et nettverk som gjør det mulig for landene med kraftoverskudd å tilby substans­ielle mengder med elektrisitet til det euro­peiske kontinentet med stor kraftmangel, og spesielt mangel på grønn energi, sier Salmond.

Les også: Slik kan Norge forsyne Europa med energi

Mulig rival

Det planlagte NorthConnect-prosjektet, som nå blir utredet gjennom et konsekvensutredningsprogram, har som mål å levere mellom 1200 og 2000 megawatt, altså mellom 1,2 og 2 gigawatt.

Selskapet regner med å levere konsesjons­søknad for kabelen til Skottland ved årsskiftet.

Men samtidig planlegger Statnett en annen kabel­ for å overføre kraft fra Norge til Newcastle i England.

– Er det en potensiell trussel mot utvekslingskabelen til Skottland?

– Nei.

– Du mener det er rom for to kabler?

– Selvfølgelig. England er et stort marked, men det er bare ett marked. Vi må tenke større enn det. Mange europeiske land mangler grønn energi. Det er ingen trøst for Skottland og Norge at vi har høye mål for å redusere våre CO2-­utslipp, hvis Polen pumper ut CO2 fordi vi ikke gir dem noen annen mulighet, sier Salmond.

Statnett: Neppe plass til to englandskabler

Tenker større

Han mener overføringskablene ikke bare handler om kommersielle muligheter.

– Både Norge, og om få år Skottland, har store overskudd av ren energi. Vi har et ansvar for å gjøre den tilgjengelig for andre land med underskudd, ellers vil de bare skaffe kraften på måter som er lite kompatible med planetens fremtid.

– Vi må tenke større enn Statnett og National Grid. Hvis du lar dette kun være opp til enkelte statsselskap, vil det ta alt for lang tid å få de investeringene som trengs for å bygge dette nettet. Man må la private investorer få muligheten til å investere i nettet også, sier Salmond.

Les også:

Foreslår å opprette Statkabel

– Bygg norsk kraftlinje gjennom Sverige

Statnett tar kontroll over tysklandskabelen 

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.