KLIMA

Vil ha et CO2-fritt Svalbard

Lager og utskipingshavn for kull i Longyearbyen på Svalbard.
Lager og utskipingshavn for kull i Longyearbyen på Svalbard. Bilde: Veslemøy Nestvold

Solberg holdt innledning om Arbeiderpartiets nordområdepolitikk på landsmøtet fredag. Hun tok til orde for at Svalbard skal være et pilotprosjekt for et CO2-fritt samfunn.

Vil ha klima-kraftverk

CO2-utslippene på Svalbard kommer fra kullkraftverk, biler, snøscootere, skip og fly.

- Hovedgrepene vil være å rense kullkraften, lagre CO2 i fjellet og etter hvert gå over til biodrivstoff i kjøretøyer. Bygging av et nytt og klimavennlig kraftverk med rensing i Longyearbyen vil være et viktig skritt på veien, sier hun.

Skal forbli villmark

Ifølge Solberg har russerne i Barentsburg vist interesse for å hente energi fra et forurensningsfritt kraftverk.

- Den norske lokalbefolkningen og næringslivet er også opptatt av dette, og ser det som en mulighet til ytterligere forbedring av Svalbard som boområde. Svalbard skal forbli verdens best bevarte villmark, sier hun.

Mer kvotekjøp

Flytrafikken er stadig økende på Svalbard, og flyterminalen i Longyearbyen er blant annet nylig utvidet.

- Det vil være umulig å inkludere utslipp fra flytrafikken i CO2-regnskapet. Det må løses ved kvotekjøp eller andre tiltak, sier Solberg. (©NTB)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.