Vil ha dyrere elbiler: Tar ikke regningen for kø, ulykker og vegslitasje

Særlig kø gir et stort samfunnsøkonomisk tap. Dansk tenketank foreslår vegprising.

Vil ha dyrere elbiler: Tar ikke regningen for kø, ulykker og vegslitasje
I Danmark er elbilene nå for billige, hevder analysesjef i tenketanken Cepos. Foto: Mathias Klingenberg

Privatbilismen medfører kostnader i form av kø, ulykker og slitasje på vegene, men elbiler i Danmark kjører på frihjul når det gjelder å betale regningen.