BYGG

Vil ha bygningsdirektorat

Joachim Seehusen
12. juni 2009 - 07:48

Forskningsdirektør Terje Jacobsen tar til orde for å opprette et bygningsdirektorat.

– Vi savner et strategisk nivå på offentlig side for både næringen og det bygde miljø. I dag er det ansvaret fordelt på Husbanken og Statens Bygningstekniske Etat. Forvaltningen av statlige bygg ligger hos Statsbygg og Forsvarsbygg. På departementssiden må byggenæringen forholde seg til Miljøverndepartementet, til Olje- og energidepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg er Fornyings- og administrasjonsdepartementet ansvarlige for Statsbygg mens Forsvarsbygg ligger under Forsvarsdepartementet, sier Jacobsen.

Viljen på plass

– Næringen møtte tre ministre tidlig i mai for å drøfte energieffektivisering i bygg, dette viser vilje hos regjeringen, samtidig som det viser at sentral samordning er krevende.

– Næringsdepartementet peker på byggenæringens behov for utvikling. Ansvaret for forvaltning av nasjonalformuen som ligger i våre bygg – både offentlige og private er ikke nødvendigvis en næringsutfordring, sier Jacobsen.

Mangler helhet

Han mener den viktigste konsekvensen er at helhetlig tenkning mangler.

– Vi må ha en debatt og en utredning rundt dette. Det ble diskutert for noen år siden, men den gang var situasjonen en annen. Nå har vi de store klimautfordringene og kravene til klokere energibruk. Vi trenger kraft for å ta de nødvendige grep. Jeg ser ikke at den kraften er til stede for øyeblikket, sier Jacobsen.

Slå sammen etater

Forskningsdirektøren ved Sintef Byggforsk peker på at både Husbanken og BE gjør en god jobb i dag.

– Men det er ut fra de midlene de har til rådighet. Når det gjelder markedskontroll, som er en av oppgavene til BE, så har de knapt midler til å gjøre noe som helst. Husbanken skal sørge for å sette mye av boligpolitikken ut i livet, som stedsutvikling og universell utforming. Når bygningsenergidirektivet skal implementeres i Norge, er det NVE som har fått denne jobben. BE har ansvaret for byggeforskrifter og implementering av disse – inklusive skjerpede krav til energibruk i bygg. Dette henger ikke godt sammen.

– Mange vil reagere på tanken om enda ett offentlig organ å forholde seg til?

– Ikke nødvendigvis, det kan jo bli et organ mindre, sier Jacobsen og tenker seg en sammenslåing av Husbanken og BE som en mulighet for å få et nytt direktorat.

Jacobsen sier at dette først og fremst er drøftet internt i Sintef Byggforsk.

– Jeg har luftet tanken for noen utenfor, ingen har avvist den. Dette er så viktig at det vi først og fremst trenger nå er en grundig debatt.

Kleppa undrer

– Jeg ønsker velkommen en debatt om hvordan byggenæringen kan synliggjøres og tydeliggjøres. Jeg stiller meg likevel undrende til forslaget om et direktorat, som jeg oppfatter som tungrodd og byråkratisk, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Hun sier videre at både KRD og BE må bidra til økt fokus på byggenæringen fremover.

– Vi har enormt gode resultater fra det ansvaret næringa har tatt i Byggekostnadsprogrammet, og må nå vurdere hvilken måte vi kan videreføre både erfaringene fra det programmet og fra Seriøsitetsforumet, sier Kleppa.Tja til direktorat

Både Byggenæringens Landsforening og Rådgivende Ingeniørers Forening slutter seg til Jacobsens beskrivelse av situasjonen, men ingen av dem vil uten videre slutte seg til ideen om å opprette et nytt direktorat.

– Jeg er enig i analysen, det mangler en overordnet strategi og det er en utfordring for næringen, sier Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i RIF.

– Det er for tidlig å konkludere. Men det offentlige virkemiddelapparatet er meget fragmentert. Færre instanser å forholde seg til vil gjøre det lettere å definere den langsiktige politikken og hva byggenæringen skal være om 20 til 30 år, sier Ketil Lyng, administrerende direktør i BNL.

Debatt

– Det er behov for en debatt, og en samlet plan, men jeg vet ikke om svaret er et direktorat. I Danmark har de en samlet arkitekturpolitikk som rommer langt mer enn arkitektur. Nå er jo en slik under utvikling i Norge også, kanskje det kan være noe, sier Hansteen.

– Vi ser i dag at mange departementer og offentlige etater tar individuelle initiativ overfor næringen. Det settes ned det ene utvalget etter det andre og mange prosjekter blir lansert for å gi svar på de samme spørsmålene. Ikke minst innen energi og miljø er dette helt påtakelig i dag, sier Lyng.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.