KARRIERE

Vil ha åtte storuniversiteter

RAPPORT: NTNU og Gløshaugen kan bli slått sammen med høgskolene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Ålesund, Molde og Volda.
RAPPORT: NTNU og Gløshaugen kan bli slått sammen med høgskolene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Ålesund, Molde og Volda. Bilde: Gorm Kallestad / Scanpix
Dag Yngve Dahle
21. jan. 2008 - 08:10

Forslaget

Slik kan det nye Utdannings-Norge bli seende ut, ifølge NRK. Stjernø-utvalget har likevel ikke skissert disse konstellasjonene:

  • Universitetet i Nord-Norge skal settes sammen av Universitetet i Tromsø, høgskolene i Finnmark, Tromsø, Harstad, Bodø, Narvik og Nesna samt Samisk Høgskole i Kautokeino.
  • NTNU foreslås slått sammen med høgskolene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Ålesund, Molde og Volda.
  • Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger kan bli slått sammen til Universitetet i Sørvest-Norge. UiS kan eventuelt slås sammen med Universitetet i Bergen.
  • Høgskolene i Telemark, Vestfold og Buskerud kan gå sammen i det nye Universitetet i Vest-Viken, mens høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark kan bli det nye Innlandsuniversitetet.
  • Universitetet i Oslo er det eneste universitetet som skal bestå slik det er i dag.
  • Høgskolen i Oslo kan på sin side bli slått sammen med Universitetet på Ås og Høgskolen i Østfold.

Åtte - ti større universiteter er altså medisinen Stjernø-utvalget foreslår for å bedre det norske utdanningstilbudet, melder NRK.

Ingen deling

Hittil har vi hatt en deling mellom universiteter og høyskoler. En slik deling blir altså historie dersom utvalget, som ble utnevnt av regjeringen i 2006, får gjennomslag for forslagene.

Utdanningsinstitusjonene skal få være med i diskusjonen om hvilke skoler som skal slås sammen. Avgjørelsene må være tatt innen 1. januar 2010.

Da skal regjeringen få det siste ordet, og avgjøre hvilke institusjoner som skal slås sammen. Frivillighet er ikke aktuelt.

- Det er vanskelig å peke på en frivillig reform i Norge som har ført til særlige resultater, sier Steinar Stjernø, utvalgets leder, til NRK.

Kvalitet

Bakgrunnen for at sammenslåinger ifølge utvalget er nødvendig, er at Norge har for mange små fagmiljøer som konkurrerer med hverandre.

Stjernø-utvalget vil altså sammen kreftene.

- I den økende internasjonale konkurransen trenger vi mer konsentrasjon. Vanligvis tenker man slik at faglige og vitenskapelige miljøer må ha en viss størrelse for at det skal være kvalitet der, sier Stjernø.

Les mer om: