OLJE OG GASS

Vil ha åpenhet om oljepenger

OPPLYSER: Statoil opplyser i sine bærekraftrapporter om de finansielle transasjonene i hvert enkelt land de opererer. Her fra Angola og Dahlia-prosjektet hvor Statoil har en eierandel.
OPPLYSER: Statoil opplyser i sine bærekraftrapporter om de finansielle transasjonene i hvert enkelt land de opererer. Her fra Angola og Dahlia-prosjektet hvor Statoil har en eierandel. Bilde: Statoil
Anders J. Steensen
9. apr. 2010 - 08:51

International Accounting Standard Board(IASB – Den internasjonale revisjonskomiteen) utarbeider nye retningslinjer for regnskapsføring i internasjonale selskaper som tar ut ikke fornybare ressurser som gruvevirksomheter og oljeselskaper. I forslaget framkommer det et krav om at regnskapene for selskapenes virksomhet utarbeides separat for hvert enkelt land slik at det er mulig å offentliggjøre finansiell informasjon landvis.

Ønsker landvis og ikke regionvis

I dag offentliggjøres ofte slik informasjon regionsvis og ikke per land. Organisasjonen Publish What You Pay(PWYP) er allikevel ikke fornøyd med forslaget. De mener det er svekket samelignet med det opprinnelige forslaget etter at de internasjonale selskapene har satt IASB under press. De mener at IASB unngår å anbefale at regnskapene legges fram per land.

Hentes i u-land

Nær 2/3 deler av alle inntekter til selskaper som tar ut ikke fornybare ressurser kommer fra fattige land hvor offentligheten ikke har innsyn i landets finanser. PWYP mener det er i offentlighetens interesse å offentliggjøre finansiell informasjon knyttet til utvinning av ikke fornybare ressurser.

– Selskaper har nå muligheter til å demonstrere etisk ledelse og ta en virkelig nyttig type samfunnsansvar ved å støtte en forbedret rapporteringsstandard, sier Mona Thowsen, koordinator i PWYP Norge i en pressemelding.

Finnes allerede

Motstanden fra selskapene skyldes at de mener at det blir for dyrt å rapportere fra hvert enkelt land. Det avises av en rekke eksperter da selskapene må framlegge finansiell informasjon i hvert enkelt land på grunn av skattemessige hensyn og krav fra det enkelte lands myndigheter.Staroil etterlever kravene

Pressetalskvinne i Statoil Kjersti Morstøl forteller at Statoil etterlever kravene fra Publish What You Pay. Statoil oppfyller allerede den åpenheten som Publish What You Pay etterspør.

– Vi var en av de første olje- og gasselskapene som publiserte finansielle transaksjoner på landnivå. I års- og bærekraftsrapporten har vi siden 2004 vært åpne på hva vi betaler i landene vi opererer. Senest i rapporten for 2009, som ble publisert før påske, ga vi en fullstendig oversikt over investeringer, inntekter, skatter, varer og tjenester i de 40 landene vi har aktiviteter, sier hun i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Les mer om: