Vil ha 30 prosent miljøkrav i nye anbud

Stat og fylker kan pushe omstilling til grønnere teknologi ved å stille krav om 30 prosent miljøvekting av anbud og omfatte transport. Politikere på tvers av partigrensen er enige.

Vil ha 30 prosent miljøkrav i nye anbud
Ved alle offentlige anbud, enten det er til bygg av skoler eller veier, må det transporteres byggematerialer. Der må stat og fylke stille krav til minst 30 prosent miljøvekting. Foto: Tore Stensvold

Grønt skipsfartsprogram (GSP) arrangerte torsdag politisk topplederdebatt om hvordan maritim industri kan bidra til grønn omstilling og øke eksporten.