INDUSTRI

Vil ha 120 mill. for å starte omstillingen av norsk næringsliv

NCE Havromsteknologi vil se på hele havrommet  i et helhetlig perspektiv og forene teknologiene fra alle felt. Et tett samarbeid med det nye havromslaboratoriet Ocean Space Center ved Marintek/NTNU er en selvfølge.
NCE Havromsteknologi vil se på hele havrommet i et helhetlig perspektiv og forene teknologiene fra alle felt. Et tett samarbeid med det nye havromslaboratoriet Ocean Space Center ved Marintek/NTNU er en selvfølge. Bilde: Marintek/Stenberg/Rokseth
18. mars 2015 - 16:10

Disse organisasjonene har slått seg sammen med et felles utspill for å få fart på teknologioverføring fra olje- og gassnæringen inn i nye næringer. De har laget et program som de kaller «Transferit» for å starte omstilling av norsk næringsliv.

Bakgrunnen er fallende oljepris og nedbemanning av tusenvis av arbeidsplasser i leverandørindustrien.

– Jeg er ikke bekymret for utviklingen. Vi trenger ingen krisepakke fra regjeringen slik vi fikk i 2008, men omstilling er alltid viktig, sier en av initiativtakerne, administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, til Teknisk Ukeblad.

Les også: Her sendes 10 kilowatt trådløst

Kompetanseoverføring

Topplederne i Norsk Industri, Norsk olje og gass, Abelia og Tekna lanserer nå et program som kan bidra til å løfte kompetanse, ideer og teknologi fra petroleumssektoren til nye næringer.

Konkret ønsker de å opprette idégrupper med enkeltpersoner fra ulike fagområder. Slike idélaboratorier har vært prøvd med stor suksess i England. Initiativtakerne ønsker at regjeringen griper mulighetene som ligger i forslaget og bevilger 35 millioner kroner over revidert statsbudsjett, slik at tiltaket kan iverksettes allerede til høsten.

I perioden 2016–18 bør det opprettes regionale idélaber og bevilges cirka 120 millioner kroner til prosjektene. Det antydes at hvert prosjekt vil koste cirka 5–7 millioner. Hvis det skal opprettes pilotanlegg, vil det koste mer.

– I hele perioden fra 2002 til 2013 har oljeindustrien vært preget av enorm aktivitet med en omsetningsvekst på 10 til 20 prosent i året. Nå skjer det en normalisering i form av avskalling, men på norsk sokkel vil det fortsatt i mange år være rundt 80 installasjoner, som vil gi et enormt marked for leverandørindustrien bare når det gjelder drift og vedlikehold, sier Lier-Hansen.

Les også: Disse skal føre til langt færre biler på veiene

Havmerden kan stå langt fra land og gi bedre oppvekstvilkår for laksen.
Havmerden kan stå langt fra land og gi bedre oppvekstvilkår for laksen.

Store kontrakter

Han er langt mer optimistisk på industriens vegne nå enn for noen år siden, da mange av de store kontraktene innen olje og gass gikk til utenlandske verft i Asia. Bare i år er det tildelt kontrakter for innpå 20 milliarder.

– Det er uansett viktig at leverandørindustrien begynner å tenke på omstilling til nye markeder. Det gjelder spesielt alt som har med fornybar industri, men også andre, for eksempel innen oppdrett- og havbruk, er det et behov for å utvikle ny teknologi.

Lier-Hansen kan fortelle om mange bekymringsmeldinger fra nedbemanning i petroleumsnæringen. Hittil har cirka 10.000 mistet jobbene sine. Og det hersker stor usikkerhet om hvor mange sysselsatte man får i Norge på grunn av kostnadsnivået.

– Vi har enormt høye kostnader. Tenk at Statoil reduserte sine kostnader med 30 milliarder før oljeprisen falt. Vi kan ikke fortsette med at enhver utbygging av et felt skal være spesiell, og at ethvert subsea-anlegg skal være unikt. Vi må ha mer standardisering, sier Lier-Hansen.

Les også: Splitter nye Gudrun fikk helidekk fra Kina. Nå har det slått sprekker

Tusenvis av milliarder

Lier-Hansen ser også en klar tendens i at fastlandsindustrien går bedre når oljeprisen faller.

– Vi har en sterk overlevelsesevne. Bare se på hvordan produksjonen av betong og aluminium øker fordi det blir investert mer når oljeprisen er lav. Bare i ferdigvareindustrien har vi 7700 bedrifter og over 60.000 ansatte. Der har de vært flinke til å tenke nye produkter gjennom design og merkevarebygging.

Lier-Hansen trekker fram Ekornes som et annet eksempel på en vellykket omstilling for å få ned kostnadene gjennom smartere produksjon i form av stadig mer automatisering.

I hans hode ligger det en naturlig overføring av masse kompetanse fra olje til industri som utvikler fornybar energi som sol og vind.

– De neste 20 årene vil garantert mye skje i USA, Australia og Asia innen offshore vind. Her vil det bli investert tusenvis av milliarder og da må leverandørindustrien kjenne sin besøkelsestid. Vi har lange tradisjoner for å være eksperter på maritime operasjoner. Problemet er at vi ikke har noe stort hjemmemarked. Derfor er det helt nødvendig og veldig bra at regjeringen nå vil bidra med virkemidler, slik at vi kan bygge store pilotanlegg for å demonstrere teknologi, sier Stein-Lier Hansen.

Les også: Disse 13 kommunene står fullstendig på utsiden av oljenasjonen Norge

Behov for ny teknologi: Den halvt nedsenkbare havmerden er 67 meter høy og har en diameter på 110 meter.
Behov for ny teknologi: Den halvt nedsenkbare havmerden er 67 meter høy og har en diameter på 110 meter.

26 teknologier fra oljebransjen

Initiativet til «Transferit»-programmet kom fra Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Og ideen dukket opp etter en samtale med tidligere direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass under Arendalsuka, der Brækken presenterte rapporten «Grensesprengerne».

Denne rapporten beskriver 26 konkrete teknologier som har sitt utgangspunkt i oljeindustrien, men som er overført til andre områder, for eksempel overvåking av hjertepasienter, finanstransaksjoner, lading av elbiler, feltsykehus, havbruk eller til å utforske planeten Mars.

– Alle snakker jo om behovet for omstilling, behovet for ny vekst og økt produktivitet. Men da må vi ta grep og presentere noen verktøy. Dette programmet med idélaber vil kunne bli en spire til økt kreativitet og overføring av kompetanse, sier Lyngsnes Randeberg.

Hun viser til fjorårets Tekna-undersøkelse hvor hele 85 prosent av sivilingeniørene innen olje og gass svarte at deres kompetanse kunne brukes på andre områder. 75 prosent av disse igjen mente at kompetansen var spesielt godt egnet for fornybar- og miljøteknologi.

– Det er viktig for meg å påpeke at de incentivene vi foreslår ikke skal være en støtteordning for en oljeindustri i problemer. Denne industrien har vært et stort ingeniøreventyr og vil fortsatt være viktig i mange år. Nå har vi en konjunkturendring som gir mer ledig kompetanse og kapasitet. Dette kan gi oss nye muligheter. Vi ønsker å utnytte de sterke kompetansemiljøene til å skape noe nytt på tvers av bransjer og fagfelt.

– Hvilke næringer tenker du på konkret?

– Det kan være veldig mange ting fordi teknologene innen olje og gass har veldig variert bakgrunn. Det kan for eksempel være innen bygg, logistikk og it, risikostyring og helse, like gjerne som mange har en sterk tilknytning til hele energiområdet og havrommet, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

Også Tekna merker godt at oljeindustrien er inne i en kraftig omstilling. Det viser økning i antall henvendelser til juridisk avdeling i forbindelse med nedbemanning.

Forslaget om idélaboratorier og finansiering over statsbudsjettet vil nå bli fulgt opp.

– For politikerne må jo dette engasjementet fra store organisasjoner være en gavepakke, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.