BYGG

Vil gjøre miljø til butikk

LYSFONTENE: Lys er pent, men absolutt ike nødvenddig i store kontorbygg når bare en er på jobb. AF ser et stort potensial i ENØK.
LYSFONTENE: Lys er pent, men absolutt ike nødvenddig i store kontorbygg når bare en er på jobb. AF ser et stort potensial i ENØK.Bilde: Atle Abelsen
Joachim Seehusen
22. aug. 2006 - 07:37

Krav fra myndighetene

Kommunal- og regionaldepartementet har nylig sendt forslag til endringer i TEK på høring. Departementet foreslår å redusere energibehovet i nye bygninger med gjennomsnittlig 30 prosent.

Olje- og Energidepartementet jobber for tiden med en lovutkast for innføring av energimerke på bygninger. Ordningen skal gi insentiv til oppføring av bygninger som går lengre enn forskriftskravene og benytter best mulig teknikk for å redusere energibehovet til et minimum.

– Ingen har så langt tatt den posisjonen. Den vil vi ha, sier direktør for AF Driftspartner, Tore Fjukstad.

AF ser et stort marked for energiøkonomisering i Norge i tiden framover.

Nye regler

– Energiprisene stiger og regelverket skjerpes. Dette skjer i et byggemarked som allerede er presset, sier Fjukstad, som tror denne satsingen vil bidra til å gi AF-gruppen et annet innhold.

I sommer startet AF forretningsenheten AF Driftspartner. Entreprenørselskapet har også kjøpt Energi & Miljøteknikk AS og Holst & Brå AS.

– Tiltak som før ikke var bedriftsøkonomisk lønnsom er det nå. Det er så langt i liten grad tenkt energieffektivisering ved oppføring av nybygg i Norge. Faktisk er mange nybygg langt mindre energieffektive enn gamle bygg, blant annet på grunn av bruken av glass.Garanterer lavere utgifter

AF Driftspartner vil gå inn og analysere eksisterende bygg.

– Vi vil finne energieffektiviseringstiltak som vi vil presentere for kunden. Eksempler her er varmepumper, nye vinduer og energistyring. Vi vil kunne ta på oss driften og garantere lavere energiutgifter.

Potensial

AF har vurdert bygningsmassen i flere kommuner og forbedringspotensialet er stort:

– Kommunene kan spare minimum 810 millioner kroner i året gjennom energieffektivisering. I fjor økte kommunenes utgifter til energi med 200 millioner kroner, sier Fjukstad, som har stor tro på at denne satsingen vil bli god butikk.Les mer om: