OLJE OG GASS

– Vil gjøre flere store funn

Anders J. Steensen
18. feb. 2009 - 09:16

TROMSØ: Hovedmålet for Discover Petroleum er å finne olje og gass i Norskehavet og Barentshavet.

– Resultatene fra flere forsøk med den elektromagnetiske seismiske undersøkelsesteknologien Petromarker er meget oppmuntrende, forteller administrerende direktør Lars Bjerke.

Selskapet har enerett på bruk av Petromarker på norsk sokkel.Testet på kjent brønn

Selskapet har testet Petromarker på et funn som ble gjort av Saga på begynnelsen av 1980-tallet. Dette funnet har en tynn sone med olje og gass.

Selve funnet ligger nordvest av Nordkapp.

– Her kjente vi forekomsten av hydrokarboner basert på de loggene som ble tatt av Saga. Petromarker viste eksakt de samme resultatene, blant annet at sonen med petroleum kun var på 15 meter, forteller Bjerke.Vertikalstilt pulsing

Petromarker skiller seg ut fra andre elektromagnetiske undersøkelsesmetoder ved at sender og mottaker er montert vertikalt i vannmassene i stedet for horisontalt.

En annen forskjell er at systemet sender ut elektromagnetiske pulser i stedet for kontinuerlige bølger.

– Fordelen med dette er at vi kan gå dypere i havbunnen og at signalene som reflekteres, er lettere å tolke fordi vi ikke forstyrres av de kontinuerlige bølgene fra den elektromagnetiske senderen, sier Alfred Hanssen som er forsknings- og teknologidirektør i det tromsøbaserte oljeselskapet.

Isolator

Selve den elektromagnetiske teknologien består i å sende pulser ut i vannet og ned i undergrunnen. Signalene reflekteres opp i antenner som fanger opp resultatene.

De lag i undergrunnen som inneholder hydrokarboner har høyere resistivitet, det vil si motstand, enn andre lag.

– Olje er som kjent en isolator. Derfor kan vi tolke signalene med større sikkerhet og si om det finnes petroleum i det området vi undersøker, sier Hanssen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling


Må ha tradisjonell seismikk

En forutsetning for å få et godt resultat er at det er foretatt seismiske undersøkelser fra før. Da er det enklere å bestemme leteområde.

Discover Petroleum har utviklet en metode og programvare for å inkludere de elektromagnetiske dataene med eksisterende seismiske modeller.

Da kan de lage gode kart som viser reservoarene og hvor det finnes petroleum.

– For å sjekke at våre metoder virker, har vi kjørt en rekke tester på kjente reservoarer. I samarbeid med Shell, StatoilHydro, Det norske og Skagen44 har vi sjekket systemet mot brønner og felt med kjente boredata og resistivitet. Dette er hentet fra brønnlogger. Resultatene viser at våre målinger stemmer overens med brønnloggene, forteller Hanssen.Fikk ønskene oppfylt

– I de lisensene vi fikk tildelt i den åttende TFO-runden hadde vi undersøkt blokkene med Petromarker. Jeg tror det var med på å bestemme at vi fikk være med i disse lisensene. Det var også disse lisensene vi hadde øverst på vår prioriteringsliste, forteller Bjerke.

Discover Petroleum har også brukt Petromarker for å undersøke de områdene de har søkt om i 20. konsesjonsrunde som skal tildeles i løpet av våren.Avdekker mer detaljer

En stor fordel med teknologien er at det er mer detaljert og avtegner derfor reservoaret mer nøyaktig enn de målemetoder som hittil er brukt.

Systemet kan derfor være fordelaktig å bruke aktivt i mer kompliserte reservoarer med mange forkastninger og lommer som inneholde hydrokarboner.

– Jeg tror at systemet er veldig godt egnet i områder og på felt der hvor geologien er komplisert, men hvor det er mange brønner slik at resistiviteten i området er kjent. Da kan vi med stor sikkerhet påvise hvor det finnes hydrokarboner og kan plassere brønnene med større sikkerhet. Dette kan bidra til å øke utvinningsgraden på norsk sokkel, sier Olav Magne Drønen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.