KRIGEN I UKRAINA

Vil gi mulighet til å sette makspris på gass hvis Russland skrur igjen kranene

EU-kommisjonen vil gi medlemslandene muligheten til å innføre makspris på gass, dersom Russland skrur igjen kranene. Det fremgår av et utkast til krisereguleringer som Kommisjonen legger frem 18. mai.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen legger 18. mai frem tiltak som EU vil sette i verk, dersom russerne stanser eksporten av gass.
EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen legger 18. mai frem tiltak som EU vil sette i verk, dersom russerne stanser eksporten av gass. Foto: Etienne Ansotte, EU audiovisuelle service
Alf Ole AskBrussel-korrespondent for Energi og Klima
16. mai 2022 - 08:11

Samtidig som EU-landene forbereder seg på at strømmen av gass fra Russland kan bli kuttet alt denne måneden, krangler de om innføringen av boikott av den russiske oljen.

Det er særlig Ungarn som har satt seg på tvers og nekter å bli med på en oljeboikott nå. Ungarn får nær sagt all sin olje fra Russland. Ungarn krever «hundrevis av millioner dollar» i støtte for å stemme for en oljeboikott, skriver Reuter.

Behandlingen av denne sjette pakken med sanksjoner har kjørt seg fast. Nå kan saken ende på EU-toppmøtets bord 30. og 31 mai. EU importerer omkring 25 prosent av oljen medlemslandene bruker fra Russland. Men olje er lettere å erstatte enn gass. Derfor har boikott av gass ikke vært fremmet som forslag fra EU-kommisjonen.

Mange forslag 18. mai

Den 18. mai skal EU-kommisjonen legge frem en rekke forslag i det som kalles Repower EU-pakken.

Her kommer EU-kommisjonen med en melding om tiltak for å dempe prisene på gass og strøm. Tidligere har Kommisjonen lagt frem en verktøykasse som åpner for ulike støtteordninger, men veket tilbake for å gripe inn i markedet. Det endrer seg nå etter at Kommisjonen på siste toppmøte ble utsatt for hardt press.

Dokumentet har fått tittelen: «Short-Term Energy Market Interventions and Long-Term Electricity Market Design,» og kan sammenlignes med en stortingsmelding.

Krise – eksluderer markedet

Kommisjonen åpner for at medlemsland som bruker mye gass i sin kraftsektor kan gå inn og regulere gassprisen, dersom det blir alvorlige forstyrrelser i markedet som at Russland-gassen ikke kommer.

Russland har allerede stanset gassleveransene til Bulgaria og Polen, fordi disse landene ikke vil gjøre opp etter de reglene som president Vladimir Putin har fastsatt. Nemlig at kontrakter inngått i dollar eller euro skal gjøres opp i rubler, men på en måte som vil bryte med EUs sanksjoner.

Stanser Putin gassen?

I løpet av siste halvdel av mai forfaller en rekke gassleveranser til betaling. Men dersom den russiske gassen uteblir, kan medlemslandene innføre et pristak. Men i dokumentet som Energi og Klima har, understreker Kommisjonen at dette tiltaket må være tidsbegrenset.

Det bør også begrenses til sektorer som oppvarming og råvarer til industrien. De volumene som omfattes av et pristak må være begrenset så de ikke fører til økt forbruk av gass, advarer EU-kommisjonen.

Kommisjonen peker også på at dersom Russland stanser gasseksporten, kan det utløse tiltak også på EU-nivå. Den peker på kutt i gassforbruket i noen land for å hjelpe EU-medlemmer som er mer avhengig av gass, er et slikt tiltak. Da vil det også være aktuelt å sette et EU-pristak på gassen.

Langsiktige endringer

I det lekkede dokumentet ser også EU-kommisjonen på reformer av kraftmarkedet. Den slutter seg til konklusjonen fra EUs energibyrå Acers rapport fra april om at det frie energimarkedet har tjent innbyggerne vel. Men legger opp til å følge opp anbefalingene fra Acer. Et konkret punkt er å sikre økonomisk utsatte grupper rett til energi. I tillegg til å fjerne flaskehalser som hindrer investeringer i særlig fornybar energi, bedre overvåking av markedet og sikre mer åpenhet.

Artikkelen ble først publisert på Energi og Klima.

 

Energikommissær Kadri Simson inviterer til en omfattende dugnad for å skape en levedyktig produksjon av små modulære atomkraftverk.
Les også

Inviterer Norge til å utvikle atomkraftverk – skal bli Europas nye industri

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.