KRAFT

Vil gi Europa 195 nye havvindparker

EU-prosjekt: På 50 meters dyp ble Owec Towers to prototyper installert utenfor kysten av Scotland i 2006. Prototypene leverer strøm til vanninjeksjon på oljefeltet til plattformen Beatrice. Prosjektet er sponset av EUs 6. rammeprogram, og inkluderer et pågående miljøprosjekt som tar for seg effekter på fisk og fugler.
EU-prosjekt: På 50 meters dyp ble Owec Towers to prototyper installert utenfor kysten av Scotland i 2006. Prototypene leverer strøm til vanninjeksjon på oljefeltet til plattformen Beatrice. Prosjektet er sponset av EUs 6. rammeprogram, og inkluderer et pågående miljøprosjekt som tar for seg effekter på fisk og fugler.

Den Europeiske vindmøllebransjen, EWEA, ser et mulig bidrag til EUs mål om 20 prosent fornybar energi i 2020:

40 000 MW vindkraft til havs - tilsvarende 195 havmølleparker av samme størrelse som Horns Rev 2.

Fem land

Det kom fram i et utspill fra organisasjonen i forbindelse med en konferanse om vindkraft til havs i Berlin, melder danske Ingeniøren.dk.

I dag har bransjen utviklet 25 havprosjekter med en samlet kapasitet på 1 100 MW i fem land; Danmark, Storbritannia, Holland, Sverige og Irland, ifølge EWEA-publikasjonen "Developing offshore Wind Power in Europa".

I slutten av 2006 var 3,3 prosent av strømmen i EU produsert av vindkraft til havs.

Ikke bare CO 2-kutt

Men skal de 195 havvindparkene realiseres, må rammebetingelsene endres. EWEA lister opp en rekke forutsetninger som må være til stede for at en storstilt satsing på havvind skal komme i gang:

  • EU-kommisjonen må komme med en handlingsplan for havvind.
  • Det må etableres stabile og langsiktige rammer for markedet for vindkraftstrøm.
  • Planleggingen av nødvendig nettutbygging må skje raskere.

- Utbygging med 20-40 GW er kun toppen av isfjellet. Hvis offshore-sektoren blir fullt utbygget, kan offshore vind levere mange hundretalls gigawatt. En sterk offhore-vind-sektor gir ikke bare CO2-reduksjoner, men også eksportmuligheter, regional utvikling og jobber, sa EWEA's direktør Christian Kjær under offentliggjøringen av opplegget, ifølge Ingeniøren.dk

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.