Vil forsyne svenske kommuner med små atomkraftverk

Med støtte fra storeieren av drivstoffselskapet Preem skal den svenske bedriften Kärnfull Next forsyne kommuner og bedrifter med egne små atomkraftverk. Men det finnes mange hindre for å kunne bygge SMR-er i Sverige.

Vil forsyne svenske kommuner med små atomkraftverk
GE Hitachis SMR, BWRX-300. Foto: GE Hitachi

BWRX-300 er navnet på den modulære vannkjølte kokvannsreaktoren som er blitt utviklet av GE Hitachi. Hele kraftverket gir 300 MW og får plass på 70x140 meter.