ENERGI

Vil fore Østlandet med gass

Et rør til Grenland kan forsyne hele Østlandet med naturgass.
Et rør til Grenland kan forsyne hele Østlandet med naturgass.
Anders J. Steensen
27. feb. 2006 - 08:30

Gass til sør-øst Norge

  • 24" rør fra Kårstø til Grenland
  • Skal levere gass til petrokjemisk industri, øvrig prosessindustri, gasskraftverk, offentlige bygg, næringbygg og husholdninger
  • Kostnad ca: 9 milliarder kroner
  • Tariff ved salg av 2 mrd Sm3 gass (2 TWh) 20 øre/Sm3 (2 øre kwh)
  • Røret føres videre til Østfold og SVerige, pluss at det installereset T-stykket for å kunne forsyne Sørlandet, dersom det er ønskelig.
  • Røret kan komme i drift 2011.


Tønsberg: NHO-sjef Finn Bergesen Jr. er bekymret over at Norge ikke har tilstrekkelig produksjonskapasitet av energi til innenlands forbruk.

– Selv i normalår må vi importere store mengder kraft, ca 9 TWh, hovedsakelig dansk kullkraft. Det bør ikke skje i en energinasjon som Norge, sier Bergesen.

Han legger vekt på at det er en betydelig underdekning både i Midt-Norge og etter hvert på Østlandet. Bergesen mener at Norge vil få en betydelig kraftkrise om fem år.

– Nå er det viktig å få på plass en gassforsyning til Øst-Norge. Det står på politiske beslutninger. Jeg er redd våre industriklynger forvitrer om vi ikke får ny energi.

Det vi ber om er at norsk konkurranseutsatt industri og næringsliv får de samme rammebetingelsene som våre konkurrende land i Europa, sier han.

Staten må med

En av Bergesens store bekymringer er at det er underdekning av kraft, både i Norge, Sverige og Finland. Kun Danmark har overskuddskraft å tilby i form av kullkraft. Bergesen etterlyser et økt politisk engasjement for å føre mer miljøvennlig energi til Østlandet i form av gass.

– Staten må med for å investrere i en slik infrastruktur. Jeg snakker ikke om subsidier, men om statlig eierskap. Gassinfrastrukturen betales over en vanlig tariff som med kraftnettet. Vi kan ikke vente på at private investorer tar en så stor risiko, sier han.

– Det er ille at Næringsdepartementet fyrer med kullkraft fra Danmark. Vi må kunne dekke vårt eget kraftbehov, slår Bergersen fast.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.