Vil fange karbon i myrområder

Pilotprosjekt.

Vil fange karbon i myrområder
Staten vil restaurere myrområder slik at de kan fange mer karbon. Bilde: Roland Schgaguler/NTB scanpix

Miljødirektoratet har valgt ut 18 myrområder i åtte av landets fylker til å være en del av et pilotprosjekt for karbonfangst.

– Det er første gang vi setter i gang et slikt pilotprosjekt i Norge. Myr er en truet naturtype som det er viktig å ta vare på. De har flere viktige funksjoner som for eksempel vannrensing, flomdemping og karbonlagring, opplyser direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til NTB.

Les også: Statoil lanserer begrepet «lavkarbon-olje»

Det er øremerket 3 millioner kroner i statsbudsjettet til pilotprosjektet i år. Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet har valgt ut 18 myrer ulike steder i Norge hvor det vil startes restaurering, trolig etter sommeren.

– Flere truede fuglearter, karplanter, insekter og moser har myr som levested, Ved å restaurere ødelagte myrer, bidrar vi også til å bevare naturmangfoldet, sier Hambro videre.

Det er valgt ut fem myrer i Nord-Trøndelag, to i Sør-Trøndelag, to i Oppland, én i Rogaland, én i Sogn og Fjordane, én i Buskerud, to i Østfold og fire i Akershus.

Arealet av myr og våtmark i Norge nå er cirka 19.000 kvadratkilometer, ifølge en offentlig utredning fra 2013. På 1930-tallet var arealet cirka 30.000 kvadratkilometer. Reduksjonen skyldes grøfting og nydyrking, skogplanting og nedbygging av myrer til boliger, industri og veier.

Les også: Lederen for FNs klimapanel trekker seg

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.