OLJE OG GASS

Vil fange CO2 fra oljeplattformer med norsk teknologi

Har teknologien klar.

Det modulære og standardiserte CO2-fangstanlegget til Aker Solutions skal kunne rense 100.000 tonn CO2 i året. Nå ser de på muligheten for å installere det offshore, til å rense CO2 fra gassturbiner på oljeplattformer.
Det modulære og standardiserte CO2-fangstanlegget til Aker Solutions skal kunne rense 100.000 tonn CO2 i året. Nå ser de på muligheten for å installere det offshore, til å rense CO2 fra gassturbiner på oljeplattformer.

Stavanger, ONS 2018: I januar i år lanserte Aker Solutions sin standardiserte og modulbaserte karbonfangstløsning, som kan fange opptil 100.000 tonn CO2 i året og installeres direkte på eksisterende industrianlegg.