ENERGI

Vil få ned bruken av impregnert tre

7. sep. 2000 - 14:42

Statens forurensningstilsyn (SFT) arbeider nå med forslag til en forskrift som skal begrense bruken av impregnert trevirke.

Trevirke blir impregnert for å hindre at det råtner. De mest brukte impregneringsmidlene er kreosot og kobber-krom-arsen (CCA-salter).

Helsefare for barn

CCA-impregnert virke, som mange kaller trykkimpregnert, er innsatt med salter av tungmetallene kobber, krom og arsen (CCA). Ved impregneringsprosessen legges trevirket i en løsning av disse saltene som ved trykk presses inn i trevirket hvor tungmetallene bindes til trevirket som tungtløselige forbindelser.

CCA-impregnert trevirke brukes for eksempel rundt sandkasser på lekeplasser. Når det utsettes for regn, kan en del av tungmetallene vaskes ut og dermed havne i sanden. Dette er særlig hvis bindingen til trevirket ikke er fullstendig, noe som skjer hvis virket ikke blir tørket tilstrekkelig etter impregneringsprosessen.

Undersøkelser foretatt av Norges geologiske undersøkelse (NGU) viser at sanden kan være sterkt forurenset av arsen. Mange barn spiser sand, og kan dermed få arsen i seg.

Normalt medfører dette ingen helsefare, men det er en unødig tilleggsbelastning, ifølge SFT.

Tilsynet ønsker nå å forby bruk av impregneringsmidler der det av sikkerhetsmessige hensyn ikke er nødvendig. Det innebærer blant annet forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke i barnehager, ifølge en pressemelding fra SFT.

Må skifte sand

– Det bør ikke brukes CCA-impregnert trevirke ved nyanlegg i barnehager. Er det allerede CCA-impregnert virke i en barnehage, bør det oljes eller beises for å hindre at vann trenger inn og vasker ut tungmetallene. Slik behandling vil for øvrig øke levetiden for alt trevirke. Sanden bør skiftes annet hvert år, i alle fall langs kanten på sandkassene. Sanden bør for øvrig skiftes ut ellers også på grunn av hunder og katter som bruker sandkasser som avtrede, anbefaler SFT.

Kreosot

En egen lekeplassforskrift forbyr allerede bruk av kreosotholdig trevirke. Kreosot består av steinkulltjære. Stoffet inneholder kreftfremkallende stoffer og kan medføre overfølsomhet på hud overfor sollys.

Alternativer fins

CCA-impregnering gir meget god beskyttelse når virke skal stå i kontakt med jord, men det finnes gode alternative impregneringsmidler både for jordkontakt og for bruk over bakken.

Kobber, krom og arsen er tungmetaller. Små mengder kobber og krom er nødvendige for planter og dyr. I større doser har kobber, krom og arsen en rekke helse- og miljøfarlige egenskaper. Krom er allergifremkallende.

Det finnes impregneringsmidler uten arsen, og det er midler helt uten tungmetaller.

– I mange tilfeller kan man utmerket godt greie seg med uimpregnert tre, for eksempel til en sandkasse. Det medfører ingen fare om den råtner. Treverk som ikke kommer i kontakt med jord, behøver heller ikke være trykkimpregnert. Endestykker eller fundamenter som skal være i kontakt med jord, kan lages av betong eller metall, foreslår SFT.

Avfall det største problemet

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Det største miljøproblemet med CCA-impregnert trevirke er likevel avfallshåndteringen. Når arsen brennes, dannes arsenikk. Brenning medfører derfor utslipp av arsenikk med røykgassene og det blir arsenikk i asken som blir meget giftig. Dette gjelder både kapp fra bygging og riveavfall. Slikt trevirke skal derfor bare brennes i godkjente anlegg med røykgassrensing, og hvor asken behandles som spesialavfall.

Legges CCA-impregnert trevirke på uegnede avfallsfyllinger, vil kobber, krom og arsen frigjøres over tid og komme ut med sigevannet fra fyllingen. Når CCA-impregnert trevirke er avfall, skal det derfor leveres separat til kommunale avfallsanlegg med beskjed om at dette er impregnert materiale.

Forslag i høst

SFT vil oversende forslaget til ny forskrift til Miljøverndepartementet i høst. Den nye forskriften kan tre i kraft fra 2001. SFT arbeider også med en handlingsplan for avfall som blant annet vil omhandle disponering av avfall som består av kreosot- og CCA-impregnert trevirke, ifølge pressemeldingen fra SFT.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.