Vil etablere saltfabrikk på Herøya

NOAHs planer om en saltfabrikk på Herøya, som har fått navnet Resalt, er straks i startfasen. I januar begynner de å bygge et pilotanlegg for saltgjenvinning.

Vil etablere saltfabrikk på Herøya
Saltvann: Utgangspunktet for saltproduksjonen på Herøya er saltvann som presses ut av gipsen som skal gå til deponi. Foto: Noah

Ved å ta ut saltet fra avfallet som skal gå til deponi slår de to fluer i en smekk. De henter ut en verdifull ressurs og de reduserer mengden som går til deponi.