KARRIEREUTDANNING

Vil etablere egne realfagsskoler

Kuleramme. Tavle. Matematikk. Matte. Regning. Regneferdigheter. Matematisk kompetanse. Mattekunnskaper. Realfag. Utdanning. Studier. Ingeniører. Sivilingeniører. Økonomer. Universitet. Høyskole.
Kuleramme. Tavle. Matematikk. Matte. Regning. Regneferdigheter. Matematisk kompetanse. Mattekunnskaper. Realfag. Utdanning. Studier. Ingeniører. Sivilingeniører. Økonomer. Universitet. Høyskole.Bilde: colourbox.com
Dag Yngve Dahle
15. juli 2008 - 12:39

Enhetsskolen, kaller lærerorganisasjonene skolen i Norge.

Nå vil ekspertene bryte med den årelange norske tradisjonen med lik undervisning for alle.

Tenker nytt

I sin ferske rapport foreslår Underdal-utvalget å opprette egne videregående skoler spesielt rettet mot realfag og teknologi.

Utvalgets leder Arild Underdal ser klare fordeler med slike skoler.

– Vi vil skape undervisningstilbud som er bedre enn dem vi har i dag. Da foreslår vi å etablere egne klasser eller egne skoler for realfag og teknologi. Vi synes Norge bør prøve dette ut, sier Underdal, som til daglig er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Vil ha ettårig mastergrad

Praktisk rettet

Utvalget ser for seg egne skoler i byene, mens egne klasser kan etableres over hele landet.

Og slike spesialiserte realfagstilbud vil fungere best hvis elevene får se den praktiske nytten av realfagene.

– Elevgrunnlag for egne skoler finner vi nok bare i større byer som Oslo, Bergen og Trondheim. En rekke steder, for eksempel i Glomfjord, Kongsberg, Grenland og i maritime sentra på Vestlandet, finnes det bedrifter og folk som antagelig vil bidra med sin kompetanse i egne klasser. Derfor vil vi etablere klassene i samarbeid med bedrifter og ulike kunnskapsmiljøer. Utfordringen er å vise realfag og teknologi i bruk. En 14-15-åring som skal pugge matematikk uten å se bruken av faget, vil fort miste motivasjonen, sier han.

Bachelorgrad gir ikke jobb

– Ikke pugging

Det praktiske elementet gjør at det ikke er snakk om "puggeskoler", mener han. Den praktiske kunnskapen skal i første rekke stimuleres.

Utvalget mener dette vil øke realfagsinteressen blant ungdommen og gjøre de unge flinkere i realfag.

– Dette betyr ikke at vi vil gjeninnføre det gamle systemet med realfagslinjer. Dette er ment som en forsøksordning med et titall klasser i første omgang. Lykkes vi, kan vi eventuelt ekspandere, sier Underdal.

Utvalg vil ha elitemaster

Næringslivet: Utdanningen er for teoretisk