KRAFT

Vil effektivisere energibruken

Anders J. Steensen
22. nov. 2006 - 11:40

- Dagens utvikling er dyr, skitten og sårbar, sier Fatih Birol. Han leder International Energy Agencys ( IEA) avdeling for energiprognoser.

20.000 milliarder

Med dagens utvikling viser prognosene at verden kommer til å investere for mer enn 20.000 milliarder dollar i energiforsyning frem til 2030.

- Denne utviklingen forårsaker 55 posent høyere CO 2-utslipp enn i dag og vil skade miljøet, sier Birol.

Derfor har IEA laget et alternativt scenario som bygger på å effektivisere energiforsyningen, redusere forbruket og moderninsere energiforbruket i de fattigste landene.

Må velge energivennlig

- Dette må gjøres i et samspill mellom verdens forskjellge regjeringer og forbukerne. Mer effektiv energiproduksjon, bedre distribusjonsnett, mer effektive motorer, lettere biler som bruker mindre energi, overgang til mer bruk av biobrensel og husholdningsapparater som bruker mindre energi. Folk må være villige til å velge de apparatene som er mest energivennlige, understreker Birol.

Redusert etterspørsel

Det alternative sporet vil tilfredsstille energietterspørselen i 2030, samtidig som det vil bidra til en mer bærekraftig utvikling.

- Men det vil også redusere de store investeringene som må gøres, fordi etterspørselsveksten etter energi vil bli lavere. Samtidig vil sårbarheten reduseres, fordi verden ikke vil være like avhengig av at det gjøres mange nye funn av olje og gass slik at forsyningssikkerheten er bedre, mener Birol.

Redusert utslipp

Ananlysen de har gjennomført viser at oljetterspørselen vil synke med hele 13 millioner fat per dag dersom det alternative sporet velges. Det tilsvarer dagsproduksjonen av olje og gass i Saudi Arbia og Iran.

Samtidig vil CO 2-utslippene reduseres med 6,3 milliarder tonn i 2030, noe som tilsvarer samtlige CO 2-utslipp i Nord-Amerika.

Kan ikke utsettes

IEA vil arbeide for at det alternative sporet gjennomføres.

- Men det må handles raskt, skal det gi resultateter. Det er her landenes myndigheter må spille en rolle ved å stille krav, undertreker IEA-sjefen.

Årsaken er at energiforsyning er infrastruktur som brukes i flere tiår.

Kan ta tid

Den vestlige verdens kraftforsyning er i alt vesentlig bygget etter 2. verdenskrig og er moden for utskifting og oppgradering. Å bygge atomkraftverk i de landene hvor det tillates, tar tid, og krever politiske beslutninger.

Når en stor del av energiforsyningen må fornyes i løpet av relativt få år, må de nye kravene til effektivitet og miljøhensyn telle med. Det gjelder også for kjøretøy og elektriske apparater.

- Dersom den alternative utviklingen forskyves med ti år frem i tid, vil effekten på utslippene frem til 2030 være redusert med 75 prosent, forteller Birol.

Trenger gass

I utviklingslandene dør årlig 1,3 millioner mennesker av forurensing fra brenning av skitne biobrensler innendørs. Kun tuberkulose og HIV/Aids tar flere liv. 2,4 milliarder mennesker lager sin mat på skitne biobrensler, ved, torv, etc.

- En mer moderne energiforsyning for disse menneskene vil fjerne denne dødsårsaken, forteller Birol.

IEA har regnet ut at å la verdens fattige lage maten sin på LPG (propan, butan) vil øke forbruket med rundt en prosent, samtidig som millioner av liv vil være spart.

Utarmer de fattige

- Vi skal huske på at det er verdens fattige som først og fremst lider under de høye energiprisene. Da G8-landene tidligere i år bestemte seg for å slette gjelden for de fattigste landene, var det bra. Men denne gjelden utgjør kun 12,5 prosent av det de årlig må betale for oljen de forbruker. Mens den vestlige verden har råd til å betale høye energipriser utarmes de fattigste landene. Her må det også handles. En bedre energiforsyning vil være god u-hjelp, sier Birol.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.