Vil du ha hjemmetelefonnummer på mobilen?

Les hvorfor Netcom Hjemme ikke er tjenesten for deg som har ADSL.