Vil dempe lyd med mikrohull

Digitaliserte produksjonsmetoder er en forutsetning for de løsningene Statsbygg vil ha i nytt regjeringskvartal. I dag er det ingen som leverer de løsningene Statsbygg vil ha.

Vil dempe lyd med mikrohull
Det kan være snakk om opp til 60.000 hull per kvadratmeter. Med tradisjonell lyddemping ville det vært lydabsorberende plater festet på utsiden av veggen på skissen. Illustrasjon: Statsbygg

Rundt om i lokalene blir det satt opp skillevegger og  stillerom. Disse skal være modulære og la seg flytte enkelt når behovene endrer seg. I dag er det vanlig å montere lydabsorberende plater på utsiden av veggene. Det forsøker Statsbygg å unngå, det skaper trøbbel for flytting, transport og montasje. Nok en gevinst Statsbygg ønsker seg ved å kutte ut de lydabsorberende platene er mindre materialbruk.