Vil bygge verdens største Foucault-pendel i Danmark

Nye, vellykkede forsøk med en vindusviskermotor baner vei for en 12 meter høy Focault-pendel som skal bli forløperen til verdens største i danske Svendborg.

Vil bygge verdens største Foucault-pendel i Danmark
Planene om en 67 meter høy pendel i Svendborg har blitt nedjustert til 40 meter, og nye forsøk lover godt. Illustrasjon: Rambøll

Planene om å oppføre verdens største utendørs Focault-pendel midt i Svendborg har kommet et skritt nærmere virkeligheten.

Gruppen Det Svinger I Svendborg har nettopp gjennomført en rekke forsøk med en tre meter høy pendel i oppgangen til formannen, og satser nå på å bygge en 12 meter høy utendørs pendel som siste testprosjekt før den endelige utgaven.

En av byens direktører, Teit Kjeldersgaard fra Svendborg Yacht-Services, har nemlig blitt svært interessert i pendelprosjektet, og vil gjerne stille et 12 meter høyt tårn på fabrikkområdet sitt til rådighet for forsøk.

Ved å heve plattformen over Centrumpladsen, er det mulig å bevare parkeringsplassene og holde ubudne gjester ute fra plattformen. Foto: Rambøll

– Vi er nødt til å være helt sikre på at de tekniske løsningene våre holder, og vaieren ikke blir for påvirket av vinden. Hittil tyder alt på at oppsettet vårt kan fungere 220 dager i året. Men vi vil ikke love innbyggere og investorer noe som vi ikke kan holde. Derfor vil vi teste det for å være helt sikre, sier Poul Vase, som er formann for Det Svinger I Svendborg. Etter eget utsagn består disse av en gjeng pensjonister fra den lille veistumpen Fiskopvej i Svendborg, samt han som «bare er god til å lage smørbrød med leverpostei».

Les også

Pendelen blir lavere, men fremdeles verdens største

Etter at gruppen på høsten 2016 gjennomførte et større forsøk hvor de hengte en ett tonn tung kule opp i en 64 meter lang vaier på Lindøverftet, var budskapet at en endelig utgave av pendelen sannsynligvis kunne være klar i Svendborg til DGI Landsstævnet, som blir arrangert i Svendborg i 2021. Men den planen tror ikke Poul Vase ikke lengre holder.

– Det blir nok en litt for stram tidsplan. Det vil kreve en masse arbeid i tillegg til selve pendelen, som for eksempel utarbeidelsen av en ny reguleringsplan, så vi må nok ha litt mer tålmodighet, sier Poul Vase.

Høyden på pendelen har også blitt nedjustert siden sist, fra 67 meter til 40 meter, slik at den ikke skjemmer byens profil.

– Vi hadde en seiltur i sundet for å vurdere høyden bedre, og kunne se at det ville bli et for stort monstrum. Med en høyde på 40 meter vil det passe godt mellom kirketårnene i byen, sier han.

Les også

Foucault-pendelen i Svendborg

  • Inspirert av den franske fysikeren Jean Bernard Léon Foucault vil lokale ildsjeler bygge en pendel som skal svinge frem og tilbake over Centrumpladsen i danske Svendborg – i dag en parkeringsplass som går under navnet Gylletanken.
  • Foucaults pendel svingte fram og tilbake i Pantheon i Paris i 1851, og for hvert sving flyttet pendelens endepunkt seg en anelse i forhold til omgivelsene; som viseren på et ur. Etter 33 timer hadde kulen tilsynelatende rotert en hel omgang, men i virkeligheten hadde Foucault demonstrert Jordens rotasjon med pendelen sin.
  • Kulens bevegelse fra ett ytterpunkt til et annet, betegnes som svingningsplanet, og det dreier med tiden – avhengig av breddegraden. På Nordpolen vil en dreining på 360 grader bruke 24 timer, og ved ekvator vil pendelen svinge konstant i samme plan.
  • Tiden det tar for pendelen å dreie en hel omgang, er 24 timer dividert med sinus til den aktuelle breddegraden. På Centrumpladsen i Svendborg vil det ta 24/sin 55 = 29,3 timer.

Svingte en 3,5 meter lang pendel i oppgangen hos formannen

Under det tre år gamle forsøket på Lindøverftet hadde gruppen spesielt fokus på å undersøke hvordan vinden påvirket pendelen, men den gang hadde de ikke teknologien til å holde svingningen konstant. Det har de nå prøvd ut i det siste forsøket sitt, hvor de har testet den såkalte pumpemetoden som er beskrevet i ingeniør Ivar Balslevs rapport.

Pumpemetoden fungerer ved at en aktuator plasseres i enden av en lang vaier og løfter hele kulen opp og ned i en rytmisk bevegelse. Denne løsningen ble testet i et lite forsøksoppsett i en oppgang hos styreformannen Poul Vase med hjelp fra flere interesserte, blant annet gruppens tekniske konsulent, ingeniør Ivar Balslev.

Forsøksoppsettet bestod ganske enkelt av en kule på 3,5 kilogram opphengt i en 3,5 meter lang snor, hvor en motor til en bilvindusvisker løftet kulen opp og ned. Motoren ble aktivert 0,8 sekunder etter at kulen hadde passert det såkalte likevektspunktet hvor kulen hang loddrett. Gruppen testet både en magnetisk føler og en lysdiode-detektor for å registrere kulens likevektspunkt.

Jernkule oppførte seg underlig

Kulen ble løftet én centimeter og svingte 50 centimeter til hver side. Den gjennomførte en perfekt Focault-dreining på 0,5 grader per minutt. Men over lengere tid viste forsøket at pendelen til tider oppførte seg feil.

– Corioliskraften er jo veldig liten, så det skal ikke mye til for å påvirke svingningene. Og om det var magnetisme eller noe helt annet vet vi ikke, men da vi byttet ut jernkulen med en av messing, fikk vi ingen problemer. Alle de påfølgende forsøkene har vist en stabil og reproduserbar Focault-dreining, forteller Poul Vase, som også opplyser at planen er å bytte til en kule av bly senere for også å redusere vindmotstanden.

Den runde plattformen vil ha form som et kompass, og tanken er å sette opp figurer som blir veltet av den svingende blykulen etter hvert som svingningene endrer seg. Foto: Rambøll

Mannen med pengesekken mangler fremdeles

Men fremdeles mangler gruppen den endelige finansieringen, men er fremdeles optimistiske:

– Det gikk jo greit å få finansiert forsøket vårt på Lindøverftet, og Byrådet er også full av lovord for prosjektet vårt. Men vi får ingen klare svar på om det også følger med penger, sier Poul Vase, og opplyser at Teknisk Forvaltning har undersøkt grunnforholdene for å sjekke om det skulle være noen interessant arkeologi som kan sette en stopper for prosjektet.

– Den delen er også på plass, så jeg kan ikke annet enn tro på at vi nærmer oss en realisering av prosjektet, men jo ...pengene mangler fremdeles, sier han.

Les også

Les mer om: