BYGG

Vil bygge «jordskrapere» ned i dypet under Singapore

Singapore har sluppet opp for areal. Derfor søker de i dypet for å få mer plass.

Skisse av Science City - byen under Singapore med arbeidsplasser inntil 200 meter under bakken. Sintef har deltatt i studier sammen med Nanyang Technological University for JTC Corporation som viser at aksept for å arbeide under bakken er mye større blant kontorarbeidere enn blant mennesker med manuelt arbeid.
Skisse av Science City - byen under Singapore med arbeidsplasser inntil 200 meter under bakken. Sintef har deltatt i studier sammen med Nanyang Technological University for JTC Corporation som viser at aksept for å arbeide under bakken er mye større blant kontorarbeidere enn blant mennesker med manuelt arbeid. Foto: JTC Corporation

Singapore har 5,7 millioner innbyggere på et areal som er det dobbelte av Trondheim by: 722 kvadratkilometer. Det gir en befolkningstetthet på 8.188 mennesker per kvadratkilometer - nesten 20 ganger folketettheten i Nederland. Til sammenlikning bor det under 14 mennesker på hver kvadratkilometer i Norge.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.