Vil bygge atomdrevet reketråler

Rekebedriften Stella Polaris og Institutt for energiteknikk vurderer å plassere mikroreaktorer om bord i trålere.

Vil bygge atomdrevet reketråler
Foreløpig finnes det ingen illustrasjoner av den atomdrevne tråleren til Stella Polaris, men Halstensens kombinerte tråler Granit er på samme størrelse. Illustrasjon: Skipsteknisk, Ålesund

– Vi hadde egentlig ikke tenkt på dette før de i Stella Polaris kontaktet oss. De kontaktet først de som jobber med hydrogen i Ife, men der fant de ut at verken hydrogen eller andre gasser kan dekke behovet til disse trålerne, sier Robert McDonald, senioringeniør i Ife.