MARITIM

Vil bruke utrangerte oljeplattformer til taredyrking og datasenter

REV Ocean-leder Nina Jensen mener plattformene kan få nytt liv som marine næringsparker.

Nina Jensen er leder for forskningsskipet Rev Ocean.
Nina Jensen er leder for forskningsskipet Rev Ocean. Foto: Arne Fenstad
Arne FenstadArne FenstadJournalist
1. juni 2022 - 05:00
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Jensen viser til at flere av plattformene i Nordsjøen går mot endt levetid og at operatørene er pålagt å fjerne utrangerte plattformer.

– For Nordsjøen alene vil dette anslagsvis koste mellom 100 og 125 milliarder dollar, altså en formidabel kostnad. Spørsmålet er om det vil være mer effektivt, og at man raskere vil komme i gang med en marin næringspark-tankegang, hvis man lar disse strukturene bli stående og bruker dem som et pilotprosjekt for en marin næringspark, sier Jensen til TU. 

Hun ser for ser at plattformene uansett må tilpasses og utbedres hvis de skal brukes av andre næringer.

– Jeg ser for meg en lang rekke næringer: Taredyrking, havbasert oppdrett eller naturbasert karbonfangst og -lagring – at man deponerer taren ned i dypet eller produserer plast og biodrivstoff. Plattformen vil kunne brukes som fyllestasjoner for skip. Og kanskje også som et utgangspunkt for havbaserte datasentre, for de har et voksende energibehov, sier Jensen.

Leverte rapport

Hun tok opp temaet under en debatt i forbindelse med at Senter for hav og Arktis overleverte en rapport om marine næringsparker til havminister Bjørnar Skjæran på Litteraturhuset i Oslo på mandag. 

Marine næringsparker innebærer at to eller flere næringer opererer i samme område, på samme tid og med felles servicetjenester og infrastruktur. I enkelte tilfeller kan det også være snakk om samme plattform. 

Les også

Aker Offshore Wind, Equinor, Norges Rederiforbund, Troms Kraft, Nordmøre Fiskebåt, Sjømat Norge, REV Ocean og WWF Verdens naturfond har samarbeidet med senteret om rapporten, som konkluderer med at myndighetene bør vurdere å sette av ett til to havområder til marine næringsparker.

Jensen mener plattformideen kan la seg gjennomføre.

– Vi er allerede i gang med å utforske mulighetene med noen av plattformene som går mot endt levetid, for å se om det i det hele tatt er mulig, sier hun.

Mer sambruk

Skjæran vil ikke ta stilling til Jensens forslag spesifikt, men har tro på mer samarbeid mellom flere næringer til havs.

– Det har kommet veldig mange spennende innspill. Jeg synes alle forslagene er spennende, sier han.

– Rapporten foreslår å vurdere marine næringsparker i ett eller to områder. Kommer du til å gjennomføre det?

– Jeg kommer i hvert fall til å gå dypt inn i tematikken. Jeg har lenge jobbet med en visjon som handler om å få til mye av det som rapporten tar til orde for, altså å effektivisere arealbruk, infrastruktur og logistikk gjennom større grad av sambruk av de nye områdene vi åpner til havs. Det tror jeg vil være en nøkkel for at vi skal lykkes, sier Skjæran.

Bjørnar Skjæran har tro på mer sambruk til havs. Foto: Arne Fenstad

Flere løsninger

En rekke slike kombikonsepter har vært lansert tidligere. Blant annet har prosjektet Zeeds (zero energy distribution at sea) lansert et konsept for produksjon av ammoniakk eller hydrogen med havvind eller solceller til havs. Ideen er at framtidige hydrogendrevne skip skal kunne bunkre til sjøs under seilas. Konseptet innebærer også at solcellene eller havvindparkene ikke nødvendigvis må kobles til strømnettet. 

Flere foreslåtte havbrukskonsepter innebærer en kombinasjon av havvind og oppdrett, som nederlandske Heeremas konsept med et oppdrettsanlegg i foten av en vindmølle. Andre konsepter tar sikte på å forlenge levetiden til jack up-rigger ved å bruke dem til havbruk. 

Forslaget om å sette av havområder til kombibruk er heller ikke helt nytt. Myndighetene har i flere år jobbet med å sette av havområder til havbruk til havs, men flere av de foreslåtte områdene ligger tett på områder som er satt av til olje og gass eller havvind. I en tidligere kartlegging stilte industrien seg positiv til å se utviklingen av havvind og havbruk til havs i sammenheng. Områder til både havvind og havbruk ble også foreslått i det siste forslaget til havbruksområder til havs.

Digital tvilling

I rapporten fra Senter for hav og Arktis nevnes også eksempler med undervannsmerder som kan fortøyes til flytende havvindmøller. 

Senteret foreslår at myndighetene vurderer ett eller to havområder for kombibruk. De foreslår også å opprette en virtuell versjon av en marin næringspark som et pilotprosjekt. De marine næringsparkene forutsetter at dagens regelverk justeres, eventuelt at det kommer et helt nytt lovverk.

Heeremas konsept for oppdrett i foten av en vindmølle. Illustrasjon: Heerema

– Norge har en av verdens lengste kystlinjer og det er viktig at vi tenker kreativt når det kommer til bærekraftig utvikling og sameksistens. Etableres marine næringsparker på riktig måte kan de gi synergier for både små og store virksomheter. Marine næringsparker kan bli et konkurransefortrinn for havnasjonen Norge, sier senterets direktør Jan-Gunnar Winther i en pressemelding.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.