INDUSTRI

Vil bruke spillvarme til å produsere scampi

Vil bruke spillvarme fra industri og teknologi fra laksenæringen.

Tarald Kleppa Øvrebø, daglig leder i Shrimp Vision, vil bruke spillvarme fra industrien til å drive oppdrett av tropiske reker i Norge.
Tarald Kleppa Øvrebø, daglig leder i Shrimp Vision, vil bruke spillvarme fra industrien til å drive oppdrett av tropiske reker i Norge.

Norsk industri har cirka 20 TWh overskuddsvarme. Mesteparten kommer fra metallindustrien og holder under 250 grader, som ofte er for lite til at fabrikkene kan bruke den i egne prosesser.